Aktuelt / Personvernopplysninger

Personvernopplysninger

Her kan du lese om hvordan CARE behandler opplysninger om deg og dine gaver.
care_logo

CARE og behandling av personopplysninger

  1. CARE Norge behandler opplysninger om støttespillere strengt konfidensielt

  2. Opplysninger som lagres begrenser seg til: navn, adresse, telefon, epostadresse, fødselsdag, personnummer, kjønn, samtykker, reservasjoner, og kampanjerespons

  3. Formålet med behandlingen er å kunne nå ut til deg som giver med relevant kommunikasjon om det du støtter, muliggjøre videre støtte til arbeidet og ivareta lovpålagte bestemmelser

  4. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av lovpålagt innrapportering av skattefradrag til Skattedirektoratet

  5. Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen

  6. Vi beholder dine persondata inntil tre år etter siste gave er gitt. Persondata vil deretter slettes fra våre systemer så fremt det ikke er innhentet samtykke for videre kommunikasjon

  7. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes

  8. Du kan kontakte oss på telefon 22 99 26 00 eller e-post care@care.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre hvilken type henvendelser du skal motta eller endre ditt giverforhold

  9. Rettslig grunnlag for behandling er regulert gjennom EUs personvervnforordning artikkel 6, punkt 1a, 1b og punkt 1f

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. juni 2018 for å tilpasses ny personopplysningslov.

 

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon