Medlemmer av en spare- og lånegruppe i landsbyen Kadagam i Niger. Spare- og lånegrupper er CAREs viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom. Den første gruppen ble opprettet i dette området i 1991, og Niger er ett av landene neste års TV-aksjon vil fokusere på. Foto: Nerida Williams/CARE. Rift

Om oss

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. Likestilling er både et viktig mål i seg selv og den mest effektive måten å redusere fattigdom på.
Vår viktigste metode for å bekjempe fattigdom på, er spare- og lånegrupper. Dette er en form for mikrofinans som ble utviklet av CARE for 25 år siden, som nå brukes av også andre organisasjoner over hele verden. Gruppene gir fattige mennesker muligheter til å endre livet sitt og samfunnet de bor i gjennom egen innsats.
I tillegg til å sørge for varig endring, gir CARE livsviktig nødhjelp til mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter. Vi sørger også for å gi en type hjelp som styrker deres evne til å klare seg selv, slik at de ikke blir avhengig av bistand i framtiden.

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon