Aktuelt / Aweco

Aweco

Aweco støtter kvinnelige entreprenører i Rwanda
aweco

AWECOs bidrag finansierer viktige deler av det NORAD-støttede prosjektet Gender Equality and Women's Empowerment Programme (GEWEP), hovedsakelig et fireårig opplæringsprogram for økonomisk inkludering.

CAREs spare- og lånegrupper er en utmerket plattform for denne opplæringen. Kombinert med Rwandas mål om at alle innbyggere skal kunne lese og skrive innen 2020, gir dette det beste utgangspunktet for at denne støtten vil fungere etter hensikten og skape grobunn for mer gründervirksomhet i landet.

Spare- og lånegruppene i Rwanda er svært godt utviklet, og mange medlemmer har behov for en mer formell finansiering. Når de får nødvendig opplæring, kan de bedre benytte seg av de formelle finansieringstilbudene. Slik kan de selv løfte seg ut av fattigdom.

Med AWECOs støtte har rundt 90.000 kvinner skapt minst 115.000 arbeidsplasser på ca. ett år. De driver små forretninger som gir økte inntekter, og dermed gjør dem i stand til å planlegge for fremtiden. De største talentene blir plukket ut, og får tilbud om videre opplæring.

AWECOs støtte finansierer også lokale partnerorganisasjoners utvikling, slik at kunnskapen ikke forsvinner, og tilbudene kan fortsette i regi av disse. Såkalte Village Agents læres opp til å gi opplæring i entreprenørskap, samt til å følge opp og rapportere tilbake hvordan undervisningen går. Dette har tidligere vist seg å være en svært kostnadseffektiv måte å arbeide på, og CARE har et nettverk av 464 Village Agents i Rwanda. AWECO støtter også det viktige arbeidet med utdanning av disse.

 

Vi støtter Moiras metode i CAREs arbeid med å bekjempe fattigdom


Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon