Aktuelt / Grieg Foundation

Grieg Foundation

Grieg Foundation sørger for at kvinner i Rwanda lærer å lese og skrive.
rgb_grieg_foundation_gradient_cropped

Med prosjektet Literacy for Empowerment har Grieg Foundation som mål å gi 30.000 kvinner i CAREs spare- og lånegrupper i Rwanda mulighet til å lære seg å lese og skrive, for å styrke sin sosiale, politiske og økonomiske posisjon.

30 % av befolkningen i Rwanda er analfabeter, hvorav flertallet er kvinner. Dette betyr det at opp mot 3,5 millioner voksne rwandere må lære å lese- og skrive hvis analfabetisme skal være historie innen 2020. Både myndighetene og lokale organisasjoner kjenner godt til CARE og Grieg Foundation-samarbeidet, og ser på dette som et viktig bidrag til å nå målet.

CARE Rwanda har kontakt med ca. 300.000 medlemmer i spare- og lånegrupper, hvorav 234.000 kvinner. Rundt 100.000 av dem trenger lese- og skriveopplæring. Grieg Foundation har over flere år finansiert lese- og skriveopplæring for flere titusener av kvinner, og fortsetter å finansiere opplæringstilbudet i Rwanda for å hjelpe enda flere analfabeter.

Lese-, skrive- og regneferdigheter, sammen med kunnskap om egne rettigheter, fører til økt kvinnelig deltakelse, både økonomisk og politisk.
«Literacy for Empowerment» har blant annet hatt følgende resultater:
• De som har gjennomført programmet, kan inngå og forstå skriftlige avtaler og investeringer. Dette betyr økt økonomisk og sosial sikkerhet. Mulighet til å forfølge landeierskap juridisk er en viktig konsekvens, spesielt for kvinner, som tradisjonelt ikke er jordeiere.
• Flere har startet små bedrifter, og har ervervet seg nok penger til å kjøpe egen eiendom. For eksempel startet en klasse i Nyamagabe-distriktet et kooperativ, og driver nå sammen en lokal forretning salg av håndverksprodukter
• Flere tidligere elever er valgt til verv i ulike beslutningsorganer etter eksamen.

 

Vi støtter Moiras metode i CAREs arbeid med å bekjempe fattigdom


Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon