Aktuelt / Grieg Foundation

Grieg Foundation

Grieg Foundation sørger for at kvinner i Rwanda lærer å lese og skrive.
rgb_grieg_foundation_gradient_cropped

Siden 2011 har Grieg Foundation støttet Literacy for Empowerment – et prosjekt med mål om å gi 90 000 kvinner i CAREs spare- og lånegrupper i Rwanda mulighet til å lære å lese, skrive og regne i løpet 2020.

Selv om Rwanda har opplevd forholdsvis god økonomisk vekst siste årene, er fremdeles rundt en fjerdedel av befolkningen i Rwanda analfabeter. Flertallet av disse er voksne kvinner. Både myndighetene og lokale organisasjoner kjenner godt til CARE og Grieg Foundation-samarbeidet, og ser på dette som et viktig bidrag til å nå målet om å utrydde analfabetismen i Rwanda.

Grieg Foundation har over flere år finansiert lese- og skriveopplæring for flere titusener av kvinner, og sammen med kunnskap om egne rettigheter fører dette til økt kvinnelig deltakelse, både økonomisk og politisk.

«Literacy for Empowerment» har blant annet hatt følgende resultater: 

  • Foreldre kan støtte sine barn med lekser, og er pådrivere for at alle barna i familien får gå på skole.
  • Flere har kunnet startet små bedrifter.
  • CARE gir også opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling, og de største talentene kobles til mentorer.
  • Flere har kunnet kjøpe seg eiendom.
  • En klasse i Nyamagabe-distriktet startet et kooperativ, og driver nå sammen en lokal forretning for salg av håndverksprodukter.
  • De som har gjennomført programmet, kan inngå og forstå skriftlige avtaler og investeringer.
  • Flere tidligere elever er valgt til viktige verv i lokalsamfunnet.

Vi støtter Moiras metode i CAREs arbeid med å bekjempe fattigdom


Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon