Aktuelt / Nytt samarbeid for Syria

Nytt samarbeid for Syria

signering_sidaavtale.jpg
Ewa Werner Dahlin, avdelingssjef i SIDA for humanitærbistand og generalsekretær i CARE Norge, Gry Larsen, under signeringen av samarbeidsavtalen.

Stockholm,12.09.16: CARE Norge er en av seks organisasjoner som får støtte av svenske myndigheter på 150 millioner SEK til et nytt samarbeidsprosjekt, Whole of Syria Livelihoods Consortium (WOS), som skal bidra til gjenreising og jobbskaping i Syria. Med støtte fra Sverige skal de seks organisasjonene nå jobbe sammen for å gi en hardt rammet befolkning, spesielt kvinner og personer med funksjonshemming, muligheter til å forsørge seg selv.

Krigen i Syria har pågått i mer enn fem år, og utfordringene i landet er store.  Krigen har foruten død og lidelse medført begrenset tilgang til vann og mat, samt liten eller ingen tilgang til helsetjenester og utdanning. Krigen har også ødelagt markeder og infrastruktur, og mange klarer ikke lenger å finne inntektsmuligheter.

Mange kvinner er blitt enslige forsørgere, og flere mennesker har blitt skadet og lever med funksjonshemming. Totalt skal innsatsen blant annet skape jobbmuligheter for over 16.000 mennesker, inkludert husholdningen deres - slik at det kan skape livsgrunnlag for 135 000 mennesker i Syria. I tillegg skal prosjektet bidra til bedring av infrastruktur og utdanning.

- De humanitære lidelsene i Syria er enorme, og det er fortsatt store behov for humanitær hjelp. Samtidig er det viktig at vi prøver å gi folk mulighet til å klare seg selv. Det er det «Syria Livelihood Consortium» handler om, sier CARE Norges Generalsekretær, Gry Larsen. Hun var i Stockholm i går og skrev under kontrakten med svenske myndigheter. Bistanden skal kanaliseres gjennom CARE Norge, som har fått koordinatorrollen i den store samarbeidsavtalen.

Samarbeidet ble etablert fordi organisasjonene kan nå flere ved å koordinere innsatsen. 

-De seks organisasjonene har forskjellige styrker, allerede etablerte kanaler og vil dele ansvaret basert på det. De har lang erfaring fra humanitært arbeid i Syria og nabolandene, men også innen utviklingsarbeid generelt utfyller de hverandre godt, sier Ewa Werner Dahlin, leder for Institutt for Asia, Nord-Afrika og humanitær bistand i SIDA.

På grunn av den krevende humanitære situasjonen og den komplekse sikkerhetssituasjonen, vil arbeidet til konsortiumet avhenge av lokale forhold og behov. Tiltakene vil også motvirke negative overlevelsesstrategier som barneekteskap, barnearbeid og involvering med væpnede grupper. Organisasjonene vil samarbeide tett med lokale partnere.

 

For mer informasjon kontakt:
Hilde Vanvik, kommunikasjonssjef
Mob: 90089483
E-post: hilde.vanvik@care.no

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon