Aktuelt / Nøkkelen til varig fred

Nøkkelen til varig fred

Kvinners deltakelse er nøkkelen til reell og varig fred i Sør-Sudan. En traumatisert befolkning på randen av sultkatastrofe fem år etter Sør-Sudans selvstendighet.
Chianyal
Fem år gamle Chianyal fra Sør-Sudan i en FN-leir for "Beskyttelse av sivile» (POC). Familien kommer fra fylket Koch og ble tvunget til å flykte når voldelige kamper nådde landsbyen og de gikk tomme for mat.

OSLO/JUBA, 6. juli 2016: Markeringen av Sør-Sudans femårsjubileum lørdag denne uken overskygges av konflikt og ekstrem matmangel som følge av voldshandlingene.

Om lag 4,8 millioner mennesker lider nå av sult, ifølge den seneste rapporten fra Integrated Phase Classification (IPC). Dette er en økning på 50 prosent siden starten av året. I delstaten Unity er det fare for hungersnød. Matkrisen skyldes i hovedsak konfliktens økonomiske konsekvenser, med lavere produksjon og høyere priser. Den offisielle inflasjonen er nå på hele 295 prosent.

– Dette er et ungt og sårbart land i fare for fullstendig kollaps uten betydelig internasjonal støtte til nødhjelp og gjenoppbygging. Samtidig må overgangsregjeringen bidra til å sikre den skjøre freden ved å inkludere alle deler av befolkningen i forsonings- og gjenoppbyggingsarbeidet – også kvinner, sier generalsekretær Gry Larsen i hjelpeorganisasjonen CARE.

– Konflikten har satt kvinners politiske deltakelse langt tilbake. Man kan ikke skape en reell og varig fred og bygge et land så lenge halvparten av befolkningen utestenges, påpeker Larsen.

Terrorisert befolkning

En særlig viktig oppgave for landets myndigheter og verdenssamfunnet er å stanse volden mot kvinner. Tall fra FNs befolkningsfond viser at om lag én av fem kvinner som er drevet på flukt, er blitt voldtatt i løpet av konflikten.

– Bruken av voldtekt som våpen i krigen i Sør-Sudan har vært underrapportert. Vi ser nå en befolkning som lever i stille skrekk. De er blitt terrorisert av drap og voldtekter over lang tid, sier Larsen.

Selv små fremskritt for kvinners rettigheter i Sør-Sudan kan ha stor betydning, men dette blir ikke prioritert i bistandsprogrammene. CARE har satt likestilling i sentrum for arbeidet med å fremme bedre helsetjenester, økt matsikkerhet, tilgang på levebrød og fredsbygging. 60 prosent av CAREs ansatte i Sør-Sudan er kvinner. CARE legger også vekt på å få menn til å spille en aktiv rolle i å gi sine koner, døtre, søstre og mødre like muligheter som seg selv.

– Over hele verden ser vi at kvinners deltakelse i politikk og næringsliv gir mer fredelige og produktive samfunn. Kvinner må ha lik tilgang til utdannelse, opplæring og investeringsmuligheter. Med en skjør fred, er dette tidspunktet for å sikre kvinners rolle i skape en bedre fremtid for Sør-Sudan, sier Larsen.

Om CARE i Sør-Sudan
CARE har arbeidet i det sørlige Sudan siden 1993, den seneste tiden med støtte til helsetjenester, ernæring, matsikkerhet, levebrød, fredsbygging og forebygging av kjønnsbasert vold. Siden konflikten startet i 2013 har CARE bistått over 300.000 personer i noen av de verst rammede delstatene.

For mer informasjon kontakt:

Anders Nordstoga, kommunikasjonsrådgiver
Tel: (+47) 908 42 458
E-mail: anders.nordstoga@care.no

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon