Aktuelt / Regjeringen overselger «kvinnemilliarden» i bistandsbudsjettet

Regjeringen overselger «kvinnemilliarden» i bistandsbudsjettet

«Kvinnemilliarden» inneholder lite nye midler. I et bistandsbudsjett som øker med 2,5 milliarder hadde vi forventet en mye sterkere satsing på kvinner og likestilling, sier CARE Norges generalsekretær Gry Larsen.
Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.

Regjeringen har satt av i overkant av én milliard kroner til kvinners rettigheter og muligheter over bistandsbudsjettet for 2019, gjennom en egen «kvinnemilliard». CARE Norges generalsekretær Gry Larsen er glad for at kvinner og likestilling står sentralt i regjeringens utviklingspolitikk, men mener dette først og fremst er en budsjetteknisk endring.

– Dette har man kommet fram til ved å slå sammen budsjettposter på en ny måte, mens det i realiteten bare blir tilført 68 millioner kroner i nye midler. Det er bra at det kommer en økning, men sammenlignet med andre satsingsområder er den beskjeden. Det står ikke i stil med den virkeligheten regjeringen forsøker å selge, sier Larsen.

«Kvinnemilliarden» er viktig, men ikke det eneste området som er med på å styrke Norges arbeid for likestilling. Derfor er det viktig at den tverrgående satsingen på kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken styrkes i alle regjeringens hovedprioriteringer på dette området.

– I statsbudsjettet ser vi at dette er fulgt godt opp under helse, utdanning og humanitær bistand. Det er bra. Samtidig er det fraværende i hovedprioriteringene knyttet til næringsliv og klima. Utviklingspolitikk for økt næringsliv, jobbskaping og bedrifter vil ikke gi full uttelling uten at flere kvinner tar del i lønnet arbeid. Skattebistand vil først kunne gi full effekt når også kvinner blir en aktiv del av den formelle økonomien. Hvis likestilling skal være tverrgående må det gjenspeiles i alle hovedprioriteringer, sier Larsen.

 

For mer informasjon, kontakt:

Eirik Natlandsmyr, rådgiver politikk og samfunn

Tlf: 97 57 57 41

Epost: eirik.natlandsmyr@care.no

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon