Aktuelt / Historisk vedtak i kampen mot vold og trakassering på jobb

Historisk vedtak i kampen mot vold og trakassering på jobb

Etter nesten to uker med forhandlinger på årets ILO-konferanse i Genève ble stater, arbeidsgivere og fagforeninger til slutt enige om behovet for en juridisk bindende konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen.
Nesten en av tre kvinnelige arbeidere på klesfabrikker i Kambodsja har opplevd seksuell trakassering det siste året. CARE har jobbet med klesindustrien i landet i nesten 20 år, blant annet for å bekjempe seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen. Foto: Josh Estey/CARE.

– Vold og trakassering mot kvinner er et problem verden over, og mer enn en tredjedel av verdens land mangler lover som forbyr seksuell trakassering på arbeidsplassen. Likevel finnes det foreløpig ingen internasjonal juridisk standard som beskytter kvinner på jobb mot dette, sier CARE Norges generalsekretær Gry Larsen

CARE er glade for at det nå er større politisk enighet på internasjonalt nivå. Millioner av kvinner og jenter opplever misbruk på jobb. Ofte skjer dette i de lavest betalte og mest utrygge jobbene. 

ILO skal nå gjennomføre konsultasjoner frem mot neste års konferanse, der medlemslandene igjen vil samles for å forhandle om den endelige teksten, og vedta konvensjonen. Dette vil kreve at alle de 187 medlemslandene i fremtiden må få på plass egen nasjonal lovgivning mot vold og trakassering på arbeidsplassen. 

– Nå har vi et år til å sørge for at konvensjonen blir så sterk som mulig og at flest mulig land ratifiserer den. Norge bør være en pådriver i dette arbeidet, sier Larsen.

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon