Aktuelt / Vi søker controller for å styrke vårt globale arbeid!

Vi søker controller for å styrke vårt globale arbeid!

Vil du bli en sentral medarbeider hos oss? Vi leter etter deg som har lyst til å bruke dine analytiske evner og systematiske hode til å videreutvikle kvaliteten på vårt arbeid. Du er selvstendig og selvgående, og liker å jobbe i team.
9392ee67697297cbcfc387553dc73c0e07e7aa208286bbf236c5d81f5f5f72a6d08care21.jpg

Vil du bli en sentral medarbeider hos oss? Vi leter etter deg som har lyst til å bruke dine analytiske evner og systematiske hode til å videreutvikle kvaliteten på vårt arbeid. Du er selvstendig og selvgående, og liker å jobbe i team.

Sentrale oppgaver:

 • Følge den økonomiske utviklingen i programmene fra søknadsbudsjett til rapportering til donor, rapportere avvik og anbefale korrigerende tiltak underveis
 • Forestå økonomisk sluttrapportering til donor, inklusiv avstemming og sluttføring av prosjektregnskapet samt tilrettelegging for og oppfølging av revisjon
 • Bidra til å sikre donor compliance i programmene
 • Bistå i økonomiske og kontraktmessige spørsmål
 • Foreta reiser til landkontor for økonomisk oppfølging og kapasitetsbygging

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Minimum 4 års relevant erfaring med økonomisk rapportering innenfor bistandsfeltet
 • God kjennskap til forvaltningsrutiner, herunder norske myndigheter og EUs (ECHO og DEVCO) regelverk for bistandsforvaltning
 • Avansert Excel bruker, god tallforståelse og god systemforståelse
 • Gode engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Arbeid med et formål som gir mening
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Stor mulighet for selvstendighet i jobben
 • Sentrale lokaler i Oslo sentrum

Menn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 31.05.2019

Søknad sendes via Finn-annonse (Finn-kode: 147583995)

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i 95 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2018 fikk 56 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs prosjekter og programmer. CARE Norge er tildelt TV-aksjonen NRK i 2019. Målet for aksjonen er å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben. 

CARE jobber langsiktig for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt. CARE er også en viktig humanitær aktør i forebygging og håndtering av kriser og katastrofer. I tillegg jobber CARE med kvinner, fred og sikkerhet i ulike konflikt og post-konflikt settinger. Beslutningspåvirking inngår som en viktig del av vårt arbeid.

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon