Aktuelt / Nulltoleranse for korrupsjon

Nulltoleranse for korrupsjon

CARE er forpliktet til å møte internasjonale standarder for kvalitet og ansvar.
money.jpg
CARE/Josh Estey. 2013.

CARE har nulltoleranse for korrupsjon og klare retningslinjer for å unngå dette. Vi har et omfattende system for å opprettholde denne standarden.

CARE er medlem av INGO Accountability Charter som gir medlemsorganisasjonene felles forpliktelse til åpenhet og ansvar. CARE rapporter årlig til INGO Accountability Charter og denne informasjonen gjøres tilgjengelig på deres nettside.

CARE er påtegnet internasjonale humanitære standarder og regler. CARE deltar aktivt med en rekke internasjonalt anerkjente bistandsorganisasjoner, FN-organisasjoner og i forum som arbeider for å opprettholde best mulig praksis og standarder, for å bedre humanitært arbeid og til å påvirke humanitær politikk. Disse inkluderer:

CARE International deltar i følgende forum for å forbedre internasjonalt humanitært arbeid:

Care har nulltoleranse for korrupsjon

CARE har nulltoleranse for korrupsjon, i egne rekker eller hos våre lokale samarbeidspartnere som er med på den daglige driften av programmene våre. Korrupsjon en stor utfordring for og trussel mot utviklingen i verdens fattigste land.

I mange av de landene vi jobber står både staten og sivilsamfunnet svakt. CARE jobber tett med lokale partnere for å sikre at prosjektene våre er bærekraftig, har lokal forankring og legitimitet. Vi jobber mye med å gi partnere våre opplæring i å håndtere penger, dokumentere bruken og rapportere tilbake til oss.

Hva gjør så CARE for å unngå og avdekke korrupsjon?

CARE har omfattende systemer for intern kontroll og i tillegg blir regnskapene til CARE hvert år revidert eksternt. CARE har også løpende revisjon av alle landkontorer.

CARE jobber der det er mulig gjennom lokale partnere og det settes av mye tid til trening av disse. Når CARE får en ny partner, blir denne partneren grundig vurdert. Samarbeidspartnere får også informasjon om finansielle retningslinjer, og det lages en kontrakt, en samarbeidsavtale og en utbetalingsplan. 

Avsluttede korrupsjonssaker hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter:

1. kvartal 2016

Rwanda: Ansatt hos lokal partner forfalsket bilag for overnatting i forbindelse med workshop. Dette ble oppdaget av CARE Rwandas interne revisor. Samarbeidet med den lokale partneren ble avsluttet. 1 242 kroner ble tilbakebetalt.

3. kvartal 2015

Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp, 160 164 kroner. 
Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp, 6 456 kroner.
Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp, 348 778 kroner.

 

 

 

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon