Aktuelt / Spare- og lånegrupper

Spare- og lånegrupper

Verdens aller fattigste har ikke tilgang på vanlige banktjenester. Spare-og lånegruppene er CAREs viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom.
kassa.jpg

Spare- og lånegruppene er en sparebasert form for mikrofinans utviklet av CARE for 25 år siden, som nå brukes av bistandsorganisasjoner over hele verden. Gruppene gir fattige mennesker muligheter til å endre livet sitt og samfunnet de bor i gjennom egen innsats. Verdens aller fattigste har ikke tilgang på vanlige banktjenester. Da har de også færre muligheter til å unnslippe fattigdom.

Spare- og lånegruppene fungerer som små lokale sparebanker, som eies og drives av medlemmene selv. I gruppene kan de spare penger på en sikker måte, ta opp lån fra en felles kasse og få økt trygghet gjennom forsikringsordninger. Med små faste sparebeløp, kan de utrette store ting sammen.

De fleste medlemmene i spare- og lånegruppene er kvinner. Dette er for at kvinner skal kunne delta mer aktivt i beslutninger og bidra til utvikling i lokalsamfunn med liten grad av likestilling.

Gruppene handler om mer enn penger. For medlemmene er økt kunnskap og det sosiale fellesskapet vel så viktig. På møtene diskuterer kvinnene spørsmål om vanskelige tema, som vold i hjemmet, overgrep og mødrehelse.

CARE hjelper gruppene å organisere seg og tilbyr opplæring i alt fra å lese, skrive og regne til jordbruksmetoder, produktutvikling, markedsføring, lover og rettigheter.

De aller fleste gruppene fortsetter å samles på egen hånd etter at CARE har avsluttet prosjektet i området. Dette er bistand som gir varige resultater. 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon