Aktuelt / Hvorfor kvinner?

Hvorfor kvinner?

CARE jobber med de underliggende grunnene til fattigdom, og da må vi investere i de aller fattigste. De er som oftest kvinner.
croppa.jpg

Hvis du er født som fattig jente i et fattig land, har du alle odds mot deg: 

  • To tredeler av verdens analfabeter, er kvinner (UNESCO). 
  • 39.000 jenter giftes bort hver dag før de fyller 18.
  • Hver fjerde jente i utviklingsland blir mor før hun fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt opplever å bli utsatt for vold eller seksuelt overgrep.
  • Bare én av fem av verdens parlamentarikere er kvinner.

Ifølge den internasjonale likestillingsindeksen deltar bare 51 prosent av kvinnene i arbeidsmarkedet, mot 77 prosent av menn. I alle land får kvinner lavere lønninger enn menn, og i de fleste regioner i verden bruker kvinner over dobbelt så mye tid på ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Det er ikke bare galt, men det er ulønnsomt. Fattige land går glipp av verdifull vekst fordi kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet - og ikke minst i økonomien.  

For å få til bærekraftig endring samarbeider vi med kvinnene. Vi gir dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv, blant annet gjennom spare- og lånegrupper.

CARE er opptatt av å gi folk verktøyene slik at de selv kan å få seg og sin familie ut av fattigdom. Ved å lære kvinner at de har like rettigheter som menn, gi dem mulighet til å lære å lese- og skrive og sørge for at de forstår økonomi, åpner det seg for mange en helt ny verden. De blir oppfordret til å starte sin egen business og vi veileder dem slik at de kan tjene nok til mat, husly, skolegang for barna - og etterhvert utvide virksomheten. 

Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper forandring. Vi klarer ikke å bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor. 

"Likestilling er ikke bare et mål i seg selv. Det er også en forutsetning for å bekjempe fattigdom, skape bærekraftig utvikling og demokrati."
- Kofi Annan

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon