Aktuelt / Hvordan kan din bedrift bidra?

Hvordan kan din bedrift bidra?

FNs mål er at innen 2030 skal fattigdom være utryddet. Det får vi ikke til dersom kvinner holdes utenfor. Fattige land går glipp av verdifull vekst når kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet og ikke minst i økonomien. CARE har et eget mål om å få én millioner kvinner ut av fattigdom innen 2020.
{
{

FNs bærekraftmål

Gjennom samarbeid med CARE kan du særlig bidra til følgende mål:

Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst


For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

CAREs mål

CARE bekjemper fattigdom ved å gi mennesker muligheter. En av de viktigste midlene for å fremme utvikling er likestilling. CARE legger til rette for at kvinner kan gå foran og skape de nødvendige endringene for å bekjempe fattigdom. Fattige land går glipp av verdifull vekst fordi kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet - og ikke minst i økonomien.  

Kvinnelige entreprenører er nøkkelen til endring – fordi kvinner hjelper flere enn seg selv. Vi har gitt starthjelp til kvinnelige entreprenører i over 25 år. Men likevel står over en milliard kvinner utenfor den offisielle økonomien I CARE Norge skal vi investere i én million kvinner og gjøre dem til entreprenører innen 2020. 

Likestilling og økonomisk vekst

Av alt vi kan gjøre for å fremme en økonomisk vekst som kan utrydde fattigdom, er det mest åpenbare å gi kvinner de samme muligheter som menn til å tjene penger. I dag tjener kvinner bare mellom 60 og 75 prosent av menns inntekt. Mer enn 100 av verdens land har minst én lov som begrenser kvinners økonomiske muligheter. Barrierer av varierende størrelse gjør det vanskeligere for kvinner over hele verden å få lønnet arbeid eller starte egen næringsvirksomhet. Dette er både et brudd på deres rettigheter og dårlig økonomisk politikk. Likestilling i arbeidslivet kan gi så mye som 25 prosent økt verdiskapning, ifølge Verdensbanken.

Tiltak på en rekke områder er nødvendige, deriblant bedre utdanning for jenter, tilgang på helsetjenester, familieplanlegging og bekjempelse av vold. Ikke minst er tilgang på grunnleggende banktjenester viktig. Å ha mulighet til å ta opp lån og spare på en sikker måte er en av de mest effektive måtene kvinner kan skaffe økte inntekter og få økt kontroll over eget liv. Vi ser dette daglig i vårt eget arbeid med spare- og lånegrupper i fattige landsbyer. Disse gruppene er små uformelle sparebanker, som eies og drives av medlemmene selv. Gruppenes suksess skyldes at organisert samarbeid gjør det mulig å få mer ut av begrensede ressurser. For verdens fattigste kan dette utgjøre forskjellen mellom daglig å kjempe for å overleve eller å kunne planlegge for en bedre fremtid.

For de mest vellykkede entreprenørene gir ikke spare- og lånegruppene tilgang på tilstrekkelig kapital til å utvide virksomheten og skape arbeidsplasser. CARE har som mål om å gi 500.000 kvinner i Afrika og Asia tilgang på formelle finanstjenester innen 2020. Dette vil være en del av vårt mer overordnede mål om å gi oppstartstøtte til én million kvinnelige entreprenører i løpet av samme periode. Vi inviterer norsk næringsliv til å bli med på en dugnad for å oppnå dette. 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon