Aktuelt / Grieg Foundation utvider samarbeidet med CARE

Grieg Foundation utvider samarbeidet med CARE

Rundt 55.000 tidligere analfabeter i Rwanda har fått et nytt liv takket være Grieg Foundation. Nå ønsker stiftelsen å hjelpe enda flere og utvider samarbeidet med CARE.
Rundt 55.000 i Rwanda, de fleste av dem kvinner, har fått opplæring i lesing, skriving og regning gjennom "Literacy and Numeracy for Women's Empowerment Project". Godt over 90 prosent er blitt uteksaminert. Foto: CARE.

Gjennom “Literacy and Numeracy for Women’s Empowerment Project” i Rwanda har rundt 55.000, i hovedsak kvinner, fått opplæring i lesing, skriving og regning de siste fem årene. Godt over 90 prosent er blitt uteksaminert.

Prosjektet har levert bedre enn målene helt fra start, og drives nå i tett kontakt med lokale og nasjonale myndigheter i Rwanda. Myndighetene har satt seg et mål om å utrydde analfabetisme innen 2020, og trenger all hjelp de kan få. Grieg Foundation har vært en viktig støttespiller til dette og nyter stor respekt i lokalmiljøet.

Kvinner får selvtillit

Undervisningen er en del av CAREs arbeid mot fattigdom og for likestilling i Rwanda, og programmet har også hatt andre gode resultater enn det som var tiltenkt. Kvinner lærer å snakke i forsamlinger, tilegner seg langt mer informasjon, forstår sin egenverdi og tør å påta seg lederroller.

Fra 2014 har det også vært en viktig del av programmet å fremme entreprenørskap blant kvinner, aktiviteter som viser lovende resultater.

– Uten støtte fra Grieg Foundation hadde det ikke vært mulig å få til så gode resultater, forteller generalsekretær Gry Larsen i CARE og fortsetter:

– Vi er svært takknemlige for at de ønsker å videreføre og utvide det viktige arbeidet med å lære analfabeter å lese, skrive og regne i Rwanda.

 

FNs bærekraftsmål:

  • Prosjektet «Literacy and Numeracy for Women’s Empowerment Project» leverer både på mål 1 om fattigdomsbekjempelser, mål 4 om utdannelse med kvalitet, mål 5 om likestilling og mål 17 om gode partnerskap for å nå bærekraftsmålene.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon