Aktuelt / Dette er FNs bærekraftsmål

Dette er FNs bærekraftsmål

Vår felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. CARE er med i kampen.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

Les mer på FNs nettsider her.

 

 

Vil du bidra i kampen om å nå bærekraftsmålene innen 2030?

Bli CARE-venn eller bedriftspartner!

baerekraftsmaal05.jpg

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon