Aktuelt / Syria

Syria

CARE gir livreddende nødhjelp til folk som er rammet av konflikten, men jobber også langsiktig for å hjelpe syrere med å gjenoppbygge livene sine.
Foto: Konstantinos Tsakalidis/CARE

Fakta:

  • Befolkning: 18.5 millioner
  • Hovedstad: Damaskus
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 149 av 187
  • CARE har vært tilstede i Syria siden: 2013
  • Landansvarlig hos CARE: Mirjam E. Sørli

Bakgrunn

I Syria utspiller en av vår tids største humanitære katastrofe seg. Den brutale borgerkrigen har rast siden 2011 og har ført til at 13,5 millioner mennesker trenger humanitær nødhjelp inne i Syria. Nesten fem millioner er fanget i beleirede områder og områder med svært vanskelig tilgang for humanitære hjelpearbeidere. I 2015 antok FN at minst 250 000 mennesker var drept i konflikten. Over halvparten av Syrias befolkning, de fleste av dem barn og unge, har vært nødt til å forlate sine hjem. Konsekvensene av krigen påvirker hele landet og alle samfunnsområder. Rundt 85 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom og trenger hjelp til basale behov som mat, vann, helse, utdanning, bolig og livsgrunnlag. De aller fleste syriske flyktningene befinner seg i regionen. Nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt har tatt imot til sammen over fem millioner flyktninger.

Hva gjør vi?

CARE jobber inne i Syria med livreddende nødhjelp.  Vi sørger for at familier har tilgang til mat, bolig og andre nødhjelpsartikler. Vi gir psykososial hjelp til traumatiserte barn, skaffer viktig medisinsk utstyr og gir støtte til kvinner.

CARE jobber også for å gi muligheter slik at folk kan skape sitt eget livsgrunnlag for å forsørge familien. Slik blir de også i bedre stand til å møte konsekvensene av konflikten. Vi hjelper folk blant annet med å øke tilgangen til midlertidig inntekt, tilpasse arbeidsferdigheter etterhvert som situasjonen endrer seg, reparere produksjonsmidler, få liv i lokaløkonomien igjen.

I nabolandene Jordan, Tyrkia, Libanon, Egypt og Irak arbeider CARE med en rekke aktiviteter for å hjelpe flyktninger og sårbare lokalbefolkninger. CARE støtter også lokale myndigheter som har store utfordringer i å håndtere de mange flyktningene som trenger utdanning, helsehjelp og sosialhjelp. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon