Aktuelt / DR Kongo

DR Kongo

CARE har drevet humanitære prosjekter i DR Kongo siden 1994 og jobber langsiktig med økonomisk selvstendighet, kjønnsbasert vold, seksuell og reproduktiv helse, politisk påvirkningsarbeid og sivilsamfunn.
kongo.jpg

Fakta:

  • Befolkning: 82 millioner
  • Hovedstad: Kinshasa
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 176 av 187
  • CARE har vært tilstede i DR Kongo siden: 1994
  • Landansvarlig hos CARE: Sébastien Fornerod
  • Navn på program: Tunaweza II 

Bakgrunn:

Flere tiår med konflikt har satt sine spor, og situasjonen er fortsatt spent. I DR Kongo lever ni av ti under fattigdomsgrensen. Mens det store flertallet av befolkning lever i fattigdom, melder 57 prosent av kvinnene at de har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold. Menn har i tillegg tradisjonelt flere rettigheter og privilegier enn kvinner.

Hva gjør vi?

CARE jobber for likestilling og maktbalanse mellom kvinner og menn. Dette gjør vi blant annet gjennom spare- og lånegrupper, hvor medlemmene. Her lærer de å spare og får mulighet til å låne penger og investere i noe de trenger eller i egen virksomhet slik at de kan ekspandere. Mange lærer seg også å lese- og skrive og får dermed bedre mulighet til å ta del i økonomien og politikken i landet.

CARE legger også til rette for dialog mellom kvinner, menn, ungdom, lokale ledere, offentlige myndigheter og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner for å forebygge konflikter og sosiale problemer og for å styrke motstandsdyktighet på husholds- og samfunnsnivå. Målet er at makthavere skal ansvarliggjøres og at lovgivning og oppfølgingen av lovverket blir styrket. 

En viktig del av CAREs arbeid i DR Kongo er å gi gutter opplæring i menneskerettigheter og likestilling i et program kalt Sisi Vijana, som betyr «hvor er ungdommen» på det lokale språket. Her gir vi unge menn muligheter til å bidra positivt i lokalsamfunn som fremdeles er preget av konflikter, vold og diskriminering etter flere år med blodig borgerkrig og pågående politisk uro.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon