Aktuelt / Burundi

Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land. I tillegg til å styrke kvinners mulighet til utdanning og økonomiske selvstendighet, jobber CARE med kjønnsbasert vold, seksuelle og reproduktive helsetjenester, politisk påvirkningsarbeid og sivilsamfunn.
burundi.jpg

Fakta:

  • Befolkning: 10,5 millioner
  • Hovedstad: Bujumbura
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 184 av 187
  • CARE har vært tilstede i Burundi siden: 1994
  • Landansvarlig hos CARE: Sébastien Fornerod
  • Navn på program: Umwizero III, Sisi Vijana og Styrking av sivilsamfunnsorganisasjoner for å øke deres bidrag til styresett- og utviklingsprosesser

Bakgrunn

Etter den brutale borgerkrigen på 90-tallet, startet CARE med nødhjelpsarbeid i Burundi. Dette har endret seg til langsiktig utviklingsarbeid.

Til tross for at en rekke lover som beskytter kvinners rettigheter er på plass, er kvinner i liten grad representert i den formelle økonomien eller på politisk nivå, de har begrenset tilgang på utdanning og det er dårlig kvalitet og tilgang på tjenester innenfor seksuell og reproduktiv helse.

Siden 2015 har protester mot sittende president Pierre Nkurunziza ført til innskrenking av den frie presse og det sivile samfunnet. Denne krisen truer den langvarige kampen for anerkjennelse av menneskerettigheter og kvinnerettigheter. Som i de fleste kriser er kvinner, jenter, barn og ungdom mest berørt i form av dårligere matsikkerhet, lavere tilgang til grunnleggende tjenester og opplever et mer utrygt liv.

Hva gjør vi?

CARE har som mål at vi innen 2019 skal bidra til at 450.000 kvinner i Burundi får et tryggere liv, bedre tilgang på utdanning og helsetjenester og sterkere deltakelse i økonomien og politikken. Det gjør vi ved å etablere spare- og lånegrupper, støtte kvinnelige gründere, og vi sørger for at seksuelle og reproduktive helsetjenester blir bedre og mer tilgjengelige. Et annet viktig komponent i CAREs arbeid i Burundi, er å styrke partnerskap og dialog mellom myndigheter og sivilt samfunn, slik at man får etablert plattformer for å kjempe for kvinners rettigheter. 

Vi jobber også mot kjønnsbasert vold, blant annet ved at progressive lokale ledere og engasjerte gutter og menn blir med i kampen for kvinnerettigheter og likestilling. Abatangamuco («de som bringer lys der det var mørkt»), en burundisk grasrotbevegelse som består av menn og kvinner, ble etablert etter et møte organisert av CARE hvor menn lærte om kjønnsroller og likestilling. Nå har de engasjert over 4 000 ektepar som organiserer debatter og interaktiv teater, driver opplæring og oppsøker menn de vet at mishandler kvinner, for å hjelpe dem med å slutte. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon