Aktuelt / Rwanda

Rwanda

CARE har jobbet i Rwanda siden 1984. Etter borgerkrigen i 1994, har vi hatt fokus på kvinners sosiale og økonomiske rettigheter.
teresia.jpg

Fakta:

  • Befolkning: 12 millioner
  • Hovedstad: Kigali
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 159 av 187
  • CARE har vært tilstede i Rwanda siden: 1984
  • Landansvarlig hos CARE: Hilde Røren
  • Navn på program: ISARO II
  • Næringslivspartnere: Wilstar Foundation og Grieg Foundation

Bakgrunn

Selv om Rwanda har den høyeste prosentandelen av kvinnelige parlamentarikere i verden, er deltakelse på provins- og lokalsamfunnsnivå lav, og analfabetisme blant kvinner er høy. Et sterkt politisk og juridisk rammeverk for likestilling hjelper heller ikke på de store utfordringene landet har med kjønnsbasert vold. Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å hevde sine rettigheter. Kvinner har i liten grad kontroll over ressurser som land og inntekt, og deres lave kulturelle status hindrer dem i å ta del i det økonomiske markedet og få en inntekt de kan leve av. Nesten 45 prosent av befolkningen i Rwanda lever under fattigdomsgrensen, og den sørlige provinsen, hvor CARE har sitt hovedfokus, har den høyeste prosentandelen av fattige i landet.

Hva gjør vi?

Programmet til CARE har som mål å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Det gjøres blant annet ved å gi dem mulighet til å delta på kurs i å lese, skrive og regne. Gjennom CAREs spare- og lånegrupper får de også mulighet til å spare, låne og investere penger. På denne måten kan de utvide sine gründervirksomheter og på sikt bli arbeidsgivere. CARE gir også opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling, og de største talentene kobles til mentorer.

CARE driver også påvirkningsarbeid for å bidra til sosiale endringer for likestilling og forebygge kjønnsbasert vold. Og gjennom opplæring og styrking av sivilsamfunn engasjerer vi både kvinner og menn slik at de sammen kan endre holdninger og strukturer som truer kvinners rettigheter.

 

 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon