Aktuelt / Myanmar

Myanmar

Marginaliserte kvinner i Myanmar, både kvinner i konfliktområdene og sexarbeidere i storbyene, har svært få muligheter til å hevde sine menneskerettigheter. Kvinner som søker hjelp hos politi og rettsvesen risikerer å bli utnyttet og misbrukt av de som burde beskytte dem.
burma.jpg

Fakta:

  • Befolkning: 53 millioner
  • Hovedstad: Naypyidaw
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 145 av 187
  • CARE har vært tilstede i Myanmar siden: 1995
  • Landansvarlig hos CARE: Axel Martin-Aronsson
  • Navn på programmer: Multi Stakeholder Model for Ending Gender Based Violence (1325) og Taw Win Pann (Royal Flowers)

Bakgrunn

Myanmar har vært preget av krig og konflikt i over 60 år. Dette har satt dype spor og har også hatt innvirkning på kvinners stilling i samfunnet. Kvinner som lever i konfliktområdene eller i fattigdom i storbyene er ekstra utsatte.

Det er store mangler i det offentlige tilbudet til kvinner utsatt for vold. Helsevesenet er underfinansiert og det er få som har tilgang til de tilbudene som finnes. Politiet blir oppfattet som korrupte og ineffektive, noe som bidrar til at få tilfeller blir anmeldt. På samme måte er det liten tillit til rettsvesenet da få voldstilfeller eller voldtekter straffeforfølges. Mangel på rettsikkerhet har medvirket til en stille aksept og taushet omkring vold mot kvinner og jenter.

Myanmar er et svært fattig land, og menn og kvinner fra landsbyene søker ofte til storbyene i håp om å finne jobb. Dessverre er det få jobber, og mange kvinner selger sex for å klare å livnære seg og sine familier. Prostitusjon er ulovlig i Myanmar. Som en konsekvens av dette blir offentlige instanser som burde beskytte kvinner, utrygge – og kan i verste fall være nok en arena for overgrep.

 

Dette gjør vi

CARE jobber for å styrke sårbare kvinners rettigheter i Myanmar. Vi samarbeider med et nasjonalt nettverk for kvinnerettigheter, og jobber for å påvirke lovgivningen for å avkriminalisere prostitusjon og styrke tilbudet og rettighetene for kvinner utsatt for vold.

CARE samarbeider med en organisasjon av og med sexarbeidere i Myanmar, som heter SWIM. Dette arbeidet er banebrytende i Myanmar da de fleste tiltak rettet mot sexarbeidere nesten utelukkende dreier seg om HIV og sykdomskontroll. Vi jobber med å redusere stigma som resulterer i diskriminering, gir opplæring i rettigheter og sikrer tilgang til viktige tjenester. I tillegg tilbyr vi yrkesopplæring slik at deltagerne i programmet får mulighet til å sikre en annen og tryggere inntekt.

CARE har også et program som omhandler kvinner, fred og sikkerhet. CARE jobber i den etniske delstaten, Kayah, hvor majoriteten er ikke-etniske burmesere. Området en lang historie med konflikt, men i kjølvannet av våpenhvileavtaler er det mulig å forsøke å samarbeide med de ulike lokale aktørene for å forebygge vold mot kvinner. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon