Aktuelt / Afghanistan

Afghanistan

Etter flere tiår med krig og konflikt, anses Afghanistan som et av de vanskeligste landene i verden å være kvinne.
afghanistan.jpg

Fakta:

  • Befolkning: 34 millioner
  • Hovedstad: Kabul
  • Styresett: Republikk
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 169 av 187
  • CARE har vært tilstede i Afghanistan siden: 1961
  • Landansvarlig hos CARE: Axel Martin-Aronsson
  • Navn på program: Styrkelse av WAFAA (Women’s Association for Advocacy in Afghanistan)

 

Bakgrunn

Den afghanske grunnloven forbyr all diskriminering av innbyggere, uansett kjønn. Afghanistan har også ratifisert FNs Kvinnekonvensjon og er bundet av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Men det er likevel en lang vei igjen til full implementering av både internasjonal og nasjonal lovgivning for kvinners rettigheter. I dag er det i praksis slik at kvinner utestenges fra beslutningsprosesser og fred- og forsoningsprosesser.

Enker er blant de aller mest sårbare. Mange menn er drept eller skadet som et resultat av krigen. Kvinnene deres mister ofte rettigheter til arv og land og må kjempe for å klare seg i et land hvor mannen tradisjonelt er familiens eneste forsørger.

Dette gjør vi

CARE støtter de aller mest sårbare kvinnene gjennom mobilisering av en grasrotbevegelse som nå er en offisielt registrert kvinneorganisasjon. Women’s Association for Advocacy in Afghanistan (WAFAA) har over 10.000 kvinnelige medlemmer i distriktene omkring Kabul. Kvinnene får gjennomslag for sine rettigheter gjennom WAFAAs over 700 lokale solidaritetsgrupper, som støtter og følger opp på saker med brudd på kvinners rettigheter i deres lokalsamfunn. Vi jobber også med religiøse ledere og samfunnsledere for at de skal involveres og aktivt støtte WAFAA.

For å sikre varige endringer har CARE som overordnet målsetting at WAFAA skal bli en uavhengig, selvstendig og bærekraftig organisasjon slik at de i framtiden kan drive politisk påvirkning for kvinners rettigheter også uten assistanse fra CARE. Derfor er det viktig å bygge opp kapasiteten av WAFAAs ledelse og medlemmer slik at de har kunnskap om sine rettighet og er i stand til å holde myndigheter og lokale ledere ansvarlige. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon