Aktuelt / Hvorfor kvinner?

Hvorfor kvinner?

CARE jobber med de underliggende grunnene til fattigdom, og da må vi investere i de aller fattigste. De er som oftest kvinner.
croppa.jpg

Hvis du er født som fattig jente i et fattig land, har du alle odds mot deg: 

  • To tredeler av verdens analfabeter, er kvinner (UNESCO). 
  • 39.000 jenter giftes bort hver dag før de fyller 18.
  • Hver fjerde jente i utviklingsland blir mor før hun fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt opplever å bli utsatt for vold eller seksuelt overgrep.
  • Bare én av fem av verdens parlamentarikere er kvinner.

Ifølge den internasjonale likestillingsindeksen deltar bare 51 prosent av kvinnene i arbeidsmarkedet, mot 77 prosent av menn. I alle land får kvinner lavere lønninger enn menn, og i de fleste regioner i verden bruker kvinner over dobbelt så mye tid på ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Det er ikke bare galt, men det er ulønnsomt. Fattige land går glipp av verdifull vekst fordi kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet - og ikke minst i økonomien.  

For å få til bærekraftig endring samarbeider vi med kvinnene. Vi gir dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv, blant annet gjennom spare- og lånegrupper.

CARE er opptatt av å gi folk verktøyene slik at de selv kan å få seg og sin familie ut av fattigdom. Ved å lære kvinner at de har like rettigheter som menn, gi dem mulighet til å lære å lese- og skrive og sørge for at de forstår økonomi, åpner det seg for mange en helt ny verden. De blir oppfordret til å starte sin egen business og vi veileder dem slik at de kan tjene nok til mat, husly, skolegang for barna - og etterhvert utvide virksomheten. 

Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper forandring. Vi klarer ikke å bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor. 

"Likestilling er ikke bare et mål i seg selv. Det er også en forutsetning for å bekjempe fattigdom, skape bærekraftig utvikling og demokrati."
- Kofi Annan

 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon