Aktuelt / World Humanitarian Summit

World Humanitarian Summit

I mai arrangeres World Humanitarian Summit for første gang. Toppmøtet forplikter verdens ledere til å hjelpe mennesker i nød.
ciukwhsleavenoonebehind

I dag er verden vitne til den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Derfor har FNs generalsekretær Ban Ki-moon innkalt til toppmøte World humanitarin summit i Istanbul 23 -24 mai.   Det er første gang i FNs historie at det avholdes et slikt møte. 

CARE vil være tilstede med egen delegasjon ledet av genereralsekretær Wolfgang Jamann, med respresentanter fra Somalia,Tyskland, Georgia, USA og England.  

- Vi er vitne til det høyeste antall flyktninger siden andre verdenskrig. Samtidig truer klimaendringer millioner av liv. I Istanbul har verdens ledere en historisk sjanse til å snu det som skjer og redde liv. Ubesluttsomhet er rett og slett ikke noe valg uttaler Jarmann. 

CARE International mener at World Humanitarian Summit gir en unik mulighet til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står ovenfor i dag. Det må bli gjort en innsats for å beskytte, hjelpe og styrke mennesker som er rammet av kriser.

Utfordringen ligger i å mobilisere støtte på tvers av regjeringer, multilaterale organisasjoner, sivil samfunn og privat sektor. Generalsekretær i FN sin rapport, "One Humanity: A Shared Responsibility"  gir en omfattende refleksjon rundt tilstanden innen humanitært arbeid, og skisserer mange anbefalinger om veier videre. Det å delta på toppmøtet forplikter også til gjennomføre dem. 

CARE har spilt en aktiv rolle i utformelsen av WHS og har bistått med erfaringer fra ansatte, lokale partnere og kontakter i sør. CARE er aktivt engasjert i innsatsens for å få toppmøte til å endre måten det jobbes på, og vil levere rundt ett hundre felles og kollektive forpliktelser som en del av WHS prosessen.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon