Aktuelt / En god plan for kvinner, fred og sikkerhet

En god plan for kvinner, fred og sikkerhet

– Jeg ser frem til oppfølgingen av planen, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.

11.01.19: – Regjeringen har lansert en god handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i dag. Jeg ser frem til oppfølgingen av planen, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.

Den nye handlingsplanen ble lagt frem av fem statsråder på Fredssenteret i dag. Planen skal styrke kvinners deltakelse i freds- og forsoningsarbeid, i gjennomføring av fredsavtaler, og styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner. Planen fokuserer også på økt innsats for å nå kvinner i humanitært arbeid.

– Spørsmål om fred og sikkerhet gjelder alle. Da må både menn og kvinner høres, ses og nås. Jeg er glad for at handlingsplanen tydelig understreker dette, sier Larsen.

Planen fremhever også viktigheten av forebygging og at menn er avgjørende endringsagenter.

– Det å ivareta kvinners deltakelse er ikke bare kvinners ansvar. Det er vårt felles ansvar, sier Larsen.

Gjennom opplæring og styrking av sivilsamfunn har CARE i flere år arbeidet for å engasjere både kvinner og menn, slik at man sammen kan endre holdninger og strukturer som hindrer kvinners frihet og rettigheter.

Planen løfter frem den viktige rollen lokale kvinneorganisasjoner og aktivister spiller.

– I arbeidet for fred er sivilsamfunnet avgjørende. Det er spesielt viktig nå hvor sivilsamfunnet er under press mange steder, og utviklingen er spesielt bekymringsfull i flere utviklingsland preget av krig og konflikt, sier Larsen.

Les også: Sivilsamfunnet er under press, Norge må bidra mer

Hele handlingsplanen kan leses på Regjeringen.no

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon