Aktuelt / Hva fikk vi til i 2015?

Hva fikk vi til i 2015?

CARE arbeider gjennom langsiktige utviklingsprogrammer og nødhjelpsinnsats for å bekjempe fattigdom og hjelpe verdens fattigste mennesker med å få et bedre liv. Totalt fikk over 65 millioner mennesker hjelp av CARE i løpet av 2015.
butikk.jpg

I løpet av 2015 har CARE arbeidet i til sammen 95 land, innenfor ulike sektorer som økonomisk utvikling, helsetjenester, matsikkerhet og politisk påvirkning. Felles for alle CAREs programmer og intervensjoner er målet om å gi kvinner og jenter kunnskap om og mulighet til å kreve sine rettigheter. 

Her er de viktigste resultatene fra CAREs arbeid i 2015:

  • Flere enn 3,4 millioner kvinner og menn klarte å tjene mer penger på bakgrunn av det de lærte av CARE.
  • Flere enn 2,4 millioner kvinner og menn fikk informasjon og kunnskap om å fremme likestilling og kvinners rettigheter i sine lokalsamfunn. 
  • Flere enn 31 millioner kvinner, menn og barn fikk i fjor bedre informasjon om, og tilgang til, helsetjenester som bedrer mor og barns helse.
  • 3 millioner mennesker har fått bedre tilgang på rent drikkevann, blant annet gjennom nye brønner og borehull, eller rehabilitering av gamle.
  • Flere enn 15 millioner mennesker fikk et bedre helsetilbud slik at de kan beskytte seg mot hiv, tuberkulose og andre sykdommer. 
  • Til sammen har over 0,7 millioner mennesker fått mulighet til å drive mer bærekraftig jordbruk gjennom kunnskap om blant annet vanning, utdeling av såkorn og gjenoppliving av effektive tradisjonelle jordbruksmetoder.
  • 1 million mennesker som lever i utsatte områder, fikk hjelp av CARE til å forberede seg på mulige framtidige kriser og iverksette tiltak for å minske skadeomfanget.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon