Aktuelt / Finansforbundet utvider samarbeidet med CARE

Finansforbundet utvider samarbeidet med CARE

Over 10.000 mennesker i Mali og Burundi skal få tilgang til spare- og lånegrupper og formelle banktjenester.

Finansforbundet har vært en viktig støttespiller for CARE Norge siden 2009. De siste ni årene har forbundet støttet CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali og ulike nødhjelpskampanjer med til sammen 2.250.000 kroner.

Nå har Finansforbundet bestemt seg for å utvide samarbeidet til og med 2021. Gjennom å støtte prosjekter i både Mali og Burundi skal minst 10.000 mennesker få tilgang til spare- og lånegrupper og formelle banktjenester. Indirekte skal prosjektene nå ut til nærmere 60.000 mennesker. Forbundet har forpliktet seg til å bidra med 500.000 kroner årlig.

– Det nye prosjektet er spennende ved at det kombinerer spare- og lånegrupper og formelle banktjenester. Å få tilgang til banktjenester er helt avgjørende for å få virksomheter til å vokse, skape arbeidsplasser og et tryggere levebrød for mange familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken for samarbeidet mellom Finansforbundet og CARE. Det er imponerende å se hvilke ringvirkninger CAREs arbeid får i lokalsamfunnet ved hjelp av vår støtte, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

FNs bærekraftsmål peker på viktigheten av formelle banktjenester som en del av fattigdomsbekjempelsen. Spare- og lånegruppene fungerer som en plattform for å nå ut til den fattigste delen av befolkningen, som etter hvert kan kobles opp mot mer formelle banktjenester. CARE jobber med å sikre tilpassede produkter som er trygge og svarer til deres behov.

– Å kunne bidra til å styrke mennesker i en vanskelig posisjon ved å gi de tilgang på kunnskap og kapital til fornuftig pris er noe vi som jobber i finans spesielt ser viktigheten av. Det gjør prosjektet ekstra meningsfylt og relevant for oss, sier Hellman.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon