Aktuelt / CAREs historie

CAREs historie

CARE ble etablert i 1945 av amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter andre verdenskrig. Visste du at mange familier i Norge fikk CARE-pakker etter krigen?
carepkfinmark.jpg

Hjelp til et krigsherjet Europa

I Nord-Amerika var det mange som ønsket å hjelpe det krigsrammede Europa. 22 organisasjoner gikk sammen og startet CARE – Cooperative for American Remittances to Europe. Organisasjonen leverte til sammen 100 millioner nødhjelpspakker til europeere som manglet både mat, klær og andre nødvendige varer.

Ideen om å sende CARE-pakker kom fra en gammel amerikansk tradisjon. Mange amerikanere har gjennom tidene sendt CARE-pakker med hyggelige og nyttige ting til sønner og døtre som har flyttet hjemmefra. Det var denne tradisjonen som nå fikk nytt innhold.

 

300.000 pakker til Norge

I 1946 nådde de første 20.000 pakkene havnen i Le Havre i Frankrike. Samme år skrev Norges statsminister Einar Gerhardsen under avtaler om CARE-pakker til Norge. Fram til 1950 delte CARE ut 300.000 pakker fulle av mat, klær, bøker og leker til norske familier.

CARE-pakkene ble et symbol på medfølelse og sjenerøsitet. Mens Marshall-hjelpen var støtte fra amerikanske myndigheter til den norske staten, var CARE-pakkene hjelp fra menneske til menneske.

” Every CARE-package is a personal contribution to the world peace our nation seeks. It expresses America’s concern and friendship in a language all peoples understand” 
- President John F. Kennedy, 1962.

På 1950-tallet utvidet CARE sitt arbeid med matvarehjelp til sultende mennesker. Rollen som nødhjelps- og bistandsaktør ble for alvor slått fast i 1970-årene, etter pionertiden i 1960-årene hvor CARE satte i gang egne helseprogram. 

 

CARE i Norge

CARE i Norge ble opprettet 30.september 1980 med Torkild Skallerud som direktør. Hovedfokuset for det norske kontoret har alltid vært å bekjempe fattigdom ved å vektlegge kvinnenes rolle i samfunnet. Vi vet at kvinnene må delta aktivt i utviklingen for at vi skal kunne bekjempe fattigdom effektivt.

 

Dagens CARE

CARE arbeider i dag med nødhjelp og langsiktig bistand og heter nå Cooperative for Aid and Relief Everywhere.

CAREs viktigste metode i kampen mot fattigdom er organisasjonens egen mikrofinansmodell, spare- og lånegrupper.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for ni.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon