Aktuelt / Likestilling gir vekst
Care Blogg

Likestilling gir vekst

Denne uken kom det en ny FN-rapport som dokumenterer at manglende likestilling mellom menn og kvinner koster: Afrikanske land sør for Sahara taper 787 milliarder kroner hvert år på manglende likestilling.

De siste årene har det kommet flere rapporter som viser hvordan det å satse på kvinner og likestilling også gir økonomisk vekst. Verdensbanken har kommet med rapporter. FN har gjort det. OECD, IMF, ILO, Accenture, og PwC også. Denne uken kom det en ny FN-rapport som dokumenterer at manglende likestilling mellom menn og kvinner koster: Afrikanske land sør for Sahara taper 787 milliarder kroner hvert år på manglende likestilling.                            
UNDPs nye rapport føyer seg inn i rekken av analyser som viser hvor viktig likestilling er for økonomisk vekst og bærekraft. Likevel: Verdens ledere er langt unna å gjøre et krafttak for kvinner og likestilling.

Smart og effektiv bistand

Her hjemme har vi også et stykke igjen for at kvinner og likestilling får den plassen den fortjener i norsk utviklingspolitikk. For oss i CARE er det egentlig ganske enkelt: Det å satse på kvinner er ikke bare det riktige å gjøre – det er også smart og effektiv bistand. Norske myndigheter bør derfor trappe opp innsatsen for å inkludere kvinner – ikke minst i økonomien.  

Norske myndigheter la i fjor frem sin stortingsmelding om næringsutvikling, som viser hvordan satsning på jobbskaping, næringsliv og økonomisk vekst skal være den nye spydspissen i arbeidet mot fattigdom. Det er bra. Meldingen inneholdt også gode beskrivelser av hvor viktig det er å satse på kvinner. Det var gode analyser, men vi trenger mer: Vi trenger konkrete tiltak for hvordan dette skal gjøres. Nå har Børge Brende sjansen.

Ny handlingsplan

I dag 2. september lanserer Utenriksdepartementet sin nye handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Jeg setter min lit til at det vil ligge gode tiltak for kvinners økonomiske deltakelse i den handlingsplanen.

Det trengs blant annet satsning på voksenopplæring, kvinners tilgang til banktjenester, kvinnelige entreprenører, kvinners arve- og eiendomsrettigheter, likestilling i arbeidslivet og nye ordninger for håndtering av ulønnet omsorgsarbeid.

Norge har kunnskap og erfaring og er godt posisjonert til å bidra på alle disse områdene. Det finnes mange gode aktører i frivillig og privat sektor som gjerne bistår. La oss gå sammen! La oss gjøre dette krafttaket.
Børge Brende – er du med?

 

 La oss gå sammen! La oss gjøre dette krafttaket. 

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon