Aktuelt / Kampen mot fattigdom kan vinnes

Kampen mot fattigdom kan vinnes

Det har vært og vil fortsatt være mange utfordringer i kampen mot den ekstreme fattigdommen, men la oss se mulighetene, i stedet for å dyrke utfordringene
utdanning.jpg

Nikolai Hegertun skriver godt om utfordringene ved å utrydde ekstrem fattigdom i Dagbladet 8. juni. Vi deler Hegertuns bekymring for kampen mot ekstrem fattigdom og utvikling, spesielt i skjøre og sårbare stater, men vi er ikke enige i hans pessimistiske undertone. Ja – det vil bli utfordrende, men samtidig har det internasjonale samfunnet aldri hatt bedre muligheter til å gjøre ekstrem fattigdom til historie. Vi har akkumulert kunnskap om hva som fungerer, og vi har midlene.

Til tross for fortsatt manglende global koordinering og langsiktig innsats og vilje til konkrete forpliktelser, har vi tatt betydelig steg i løpet av de siste tjue årene. De nye bærekraftsmålene kan bli vår felles rettesnor fremover. De er basert på erkjennelsen at det vil kreve innsats på en bred front dersom vi skal klare å få bukt med fattigdom. En norsk debatt om konsentrasjon, kanal og kvalitet er viktig og interessant, men kampen mot den ekstreme fattigdommen krever først og fremst en debatt om de strukturelle årsakene som forårsaker fattigdom.

Økonomisk vekst er ikke nok

 Hegertun hevder at de «enkleste» seirene i kampen mot fattigdom allerede er innkassert. Vi merker oss hermetegnene, men det å minimere tjue års arbeid i kampen mot fattigdom til noe som har vært enkelt, er å unnslå at dette har vært og fortsatt er hardt arbeid. I tillegg overses det faktum at om lag tre firedeler av verdens ekstremt fattige fremdeles lever i mellominntektsland. Det viser at økonomisk vekst ikke er nok. Ulikhet både innad i land og globalt øker. Én prosent av verdens rikeste eier nå mer enn de øvrige 99 prosent. Man trenger ikke være sosialist for å forstå at dette er uholdbart. Også gode kapitalister vil mene at ikke å fremme en mer rettferdig distribusjon av rikdom, vil være en monumental kapitulasjon.  Vi ser heldigvis et økende engasjement i det private næringsliv for å bidra i kampen mot fattigdom.

Det samme vil det være ikke å se at fattigdom og ulikhet har et ansikt som altfor ofte er en jentes eller kvinnes. I mange av landene med størst fattigdom, holdes jenter og kvinner utenfor utdanning, arbeidsliv og politiske beslutninger. De opplever at grunnleggende rettigheter brytes og undergraves. De nektes tilgang på kapital til investeringer og retten til å bestemme når og om de vil ha barn – ofte med voldelige midler. Man trenger ikke være feminist for å forstå at et samfunns utvikling holdes tilbake når halvparten av befolkningen ikke kan bidra.

Klimaendringer

Klimaendringer er kanskje den største trusselen mot fortsatt reduksjon og utryddelse av fattigdom. Klimaendringer rammer i størst grad de fra før aller fattigste. Også her har vi løsningene, men ikke den politiske viljen. Utslippskutt og økt satsning på en grønn økonomi, må gå sammen med forebygging og tilpasning. Det seneste årets effekter av El Niño viser med all tydelighet dette. Fra vårt arbeid med disse menneskene, vet vi at det er mulig å forhindre humanitære katastrofer med tidlig støtte til blant annet bedre ressursforvaltning, teknologispredning og mer robust jordbruk. Man trenger ikke være klima-aktivist for å forstå at status quo fører oss alle på en synkende båt.

Hegertun er spesielt opptatt av de såkalte sårbare statene. Det er viktig å rette spesiell oppmerksomhet mot dem – også fordi mange av de strukturelle utfordringene i kampen mot fattigdom forsterkes i møte med krig og konflikt. Dette vet vi: Konflikter fortsetter å blusse opp så lenge perioder med fred og relativ politisk stabilitet ikke følges opp med tiltak for inkluderende vekst og utvikling, for både kvinner og menn, fattige og marginaliserte. Derfor må fokuset på freds- og statsbyggende engasjementer kombineres med dette. Derfor er også et sterkt sivilsamfunn og beskyttelse av menneskerettigheter og rettighetsforsvarere avgjørende.

Det har vært og vil fortsatt være mange utfordringer i kampen mot den ekstreme fattigdommen,  men la oss se mulighetene, i stedet for å dyrke utfordringene. Når verdens rikeste aldri har vært rikere, er det et paradoks at utryddelse av ekstrem fattigdom skal synes vanskelig. 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon