Aktuelt / CARE gjør en forskjell i kampen mot kjønnsbasert vold

CARE gjør en forskjell i kampen mot kjønnsbasert vold

Mer enn 250.000 menn og kvinner har endret sine holdninger til kjønnsbasert vold som følge av CAREs arbeid. Med endrede holdninger blir det også færre som utøver vold.
Faustin slo og undertrykte kona Léoncie i mange år. Etter å ha dratt på et CARE-møte tok han til slutt et oppgjør med seg selv og normene han hadde møtt i oppveksten. Nå leder han en sosial bevegelse i Burundi som jobber for å endre holdninger til mannsrollen. Foto: Therese Leine Søgård/CARE.

Mer enn én av tre kvinner (35 prosent) i verden har opplevd fysisk eller seksuell vold, og i noen land er tallet så høyt som 70 prosent. Kjønnsbasert vold er et av de mest vanlige og skadelige menneskerettighetsbruddene som begås verden over.

CARE jobber mye med problemet, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Det er fortsatt en lang vei å gå, men arbeidet for retten til et liv uten vold gir resultater.

CAREs data viser at organisasjonen, sammen med partnere, de siste årene har bidratt til at nesten 260.000 menn og kvinner i 11 land har endret sine holdninger til kjønnsbasert vold. Av deltakerne i 13 prosjekter svarer nesten to tredjedeler at de ikke lenger mener at menn bør kunne slå sine koner – uansett årsak. Det er mer enn dobbelt så høyt som da prosjektene startet opp.

Les hele Faustin og Léoncies historie her.

Andelen som svarer at slik vold kan forsvares, for eksempel hvis kvinnen nekter å ha sex med mannen, går ut av huset uten å fortelle om det først, er uenig med ham, ikke følger opp barna tett nok eller svir maten, har sunket fra 71 til 36 prosent.

Det er også færre som begår voldshandlinger. I de fire prosjektene som målte kjønnsbasert vold falt andelen kvinner som rapporterte at de hadde blitt ofre for en slik handling det siste året fra 26,2 til 7,2 prosent. Dette betyr at nesten 130.000 færre kvinner opplevde dette enn hvis volden hadde blitt opprettholdt på det samme nivået som tidligere.

CARE jobber på mange måter for å få slutt på kjønnsbasert vold, blant annet gjennom å gi kvinner bedre kunnskap om hvilke rettigheter de har.

– Før jeg fikk opplæring visste jeg ingenting om hvilke lover som gjaldt, og mannen min slo da han var beruset. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg godtok det. Nå som jeg vet mer sier jeg at jeg kommer til å rapportere ham til CARE eller myndighetene, så han har sluttet å slå, sier en deltaker i et program i Myanmar.

Les mer om hvordan CARE jobber her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon