Aktuelt / Millioner av kvinner har ikke rett til å bestemme over egen kropp

Millioner av kvinner har ikke rett til å bestemme over egen kropp

Det er fortsatt enorme mangler i kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. En ny, progressiv rapport viser vei mot målet om å sikre alle tilgang til livsviktige tjenester og rettigheter.
Frida Achieng Odhiambo (24) deltar i en støttegruppe for mødre, satt opp av CARE i Kenya. Gjennom gruppa får mødrene informasjon om mødre- og barnehelse, seksuell og reproduktiv helse, familieplanlegging og ernæring, i tillegg til at deltakerne kan utveksle ideer og diskutere bekymringer med hverandre. Foto: Stockhammer/CARE.

Mangler innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ødelegger liv, hindrer likestilling og bremser økonomisk vekst.

Til tross for at land har gått sammen om internasjonale avtaler for å investere i SRHR, har mangel på politisk vilje, for små ressurser, vedvarende diskriminering mot kvinner og jenter og liten vilje til å diskutere slike spørsmål gang på gang bremset utviklingen:

  • I utviklingsland er det hvert år mer enn 200 millioner kvinner som vil unngå graviditet, men som ikke bruker moderne prevensjonsmetoder.
  • Mer enn 30 millioner kvinner føder ikke på et sykehus eller en annen helsestasjon.
  • Verden over blir det utført 25 millioner utrygge aborter hvert år.
  • Nesten to millioner nye tilfeller av HIV-smitte forekommer hvert år.
  • Mer enn 350 millioner kvinner og menn trenger behandling for kjønnssykdommer som kan kureres.

En ny rapport fra Guttmacher-Lancet Commission, som lanseres i dag, argumenterer for en ny og bredere definisjon av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – og at dette er en forutsetning for å oppnå god helse, rettferdig utvikling og menneskerettigheter for alle, også menn.

Definisjonen som foreslås i rapporten regnes som progressiv, blant annet fordi den anbefaler adgang til sikker abort for alle, uavhengig av lovgivningen i landet de bor. I tillegg vies det plass til friheten til selv å bestemme sin seksuelle orientering og et større fokus på seksualitet innenfor SRHR.

– Det er en absurd virkelighet at det farligste en kvinne kan gjøre i noen land er å gifte seg eller å bli gravid, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge, som håper budskapet i rapporten blir en vekker for de som har makt til å endre situasjonen.

Kommisjonen har bestått av forskere, myndighetspersonell og representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Sammen foreslår de et veikart verdenssamfunnet kan følge for å oppnå disse målene.

– Retten til å bestemme over egen kropp er grunnleggende i all likestillingskamp. Denne rapporten viser at millioner av kvinner ikke har denne rettigheten og den foreslår avgjørende tiltak for å sikre dette. Norske myndigheter må gå i bresjen for å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

I fjor gjeninnførte og utvidet president Donald Trump «Mexico City Policy». Regelen ? av motstanderne kalt «gag rule» ? forbyr all amerikansk støtte til internasjonale organisasjoner som utfører eller informerer om abort. By WHITE HOUSE [Public domain], via Wikimedia Commons.
I fjor gjeninnførte og utvidet president Donald Trump «Mexico City Policy». Regelen, av motstanderne kalt «gag rule», forbyr all amerikansk støtte til internasjonale organisasjoner som utfører eller informerer om abort. By WHITE HOUSE [Public domain], via Wikimedia Commons.

Rapporten viser at kostnadene ved å utvide grunnleggende rettigheter til alle er mindre enn mange kanskje vil tro, og at det er en investering som vil lønne seg på sikt. 

– Dessverre kommer ikke alle til å ønske denne rapporten velkommen. De siste årene har de som vil begrense kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fått vind i seilene. Derfor er denne rapporten viktig. Den forteller hva som må gjøres og hvilken enorm kostnad det har å ikke investere i SRHR, både for kvinnene selv og samfunnene de bor i. Vi håper denne rapporten vil brukes til å få ny fart i det internasjonale arbeidet for SRHR, sier Gry Larsen.

Les rapporten Accelerate Progress: Sexual and Reproductive Health and Rights for All.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon