Aktuelt / Kvinners rettigheter

Kvinners rettigheter

CARE jobber for at kvinners rettigheter, deltakelse og medbestemmelse skal styrkes.
kvinnegruppe.jpg

Det gjør vi blant annet gjennom sparebasert mikrofinans, ved å utvikle og forbedre forholdene for mor og barn under svangerskap og fødsel, og ved å kjempe mot vold mot kvinner.

I tillegg driver CARE målrettet talsmannsarbeid og politisk påvirkning på lokale, nasjonale og internasjonale nivå for å sørge for at kvinners rettigheter blir en naturlig del av det langsiktige bistandsarbeidet og nødhjelpsarbeidet.

 

Flere årsaker til diskriminering

Årsakene til at kvinner ofte settes på sidelinjen i utviklingsland er blant annet manglende tilgang til utdannelse og ressurser.

Kvinner har ofte ikke rett til å eie eiendom eller husdyr. Dermed minsker også kvinnenes mulighet til å delta i beslutningsprosesser. Det fører blant annet til at rettighetene deres oftest blir brutt.

CARE mener at kvinner, på lik linje med menn, skal ha mulighet til å si sin mening i saker som angår dem, både i husholdningen og på lokalt og nasjonalt nivå. 

 

Menn må med

I fattige land er det menn som bestemmer på nesten alle samfunnsområder. De har makt til å vedta lover og regler, hva penger skal brukes til og hvem som får ressursene.

CARE støtter spare- og lånegruppene slik at kvinner i større grad kan presentere sine behov for landsbyledelsen og komme med innspill i ulike beslutningsprosesser. Det fører til større deltakelse og engasjement hos kvinnene og beslutningene blir åpnere og mer pålitelige.

For at kvinner skal få økt innflytelse og påvirkningskraft, må menn endre holdning. CARE arbeider med å få menn med i kampen for likestilling. 

Det er de fattige som selv må styre sin egen utvikling. For at kvinner skal få like stor tilgang på makt og ressurser som menn, må de delta aktivt i avgjørelser som påvirker livene deres.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon