Aktuelt / Ingen skal oppleve vold og trakassering på jobb

Ingen skal oppleve vold og trakassering på jobb

Kvinner og jenter over hele verden blir ofre for kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på jobb, men likevel mangler mange land lover for å beskytte mot dette. Det trengs en ny ILO-konvensjon for å sette en internasjonal standard.
Neurali (anonymisert) begynte å jobbe som hushjelp i Ecuador som 10-åring. Hun har jobbet mange år under usikre forhold og vært offer for både fysisk og seksuell vold på arbeidsplassen. Etter hvert som hun begynte å kjempe for sine rettigheter gjennom fagforeningen har hun vunnet frem på flere områder, men det har også blitt vanskeligere å få fast jobb. Mange fanges i et valg mellom arbeidsløshet og jobber der de blir utnyttet. Foto: Heidi Natkin/CARE.

Tirsdag 1. mai markeres arbeidernes internasjonale kampdag over hele verden. Det er fortsatt et globalt problem at mange – særlig kvinner og jenter – blir ofre for seksuell trakassering, vold og overgrep på jobb.

CARE har dokumentert at vold mot kvinner koster samfunnet skyhøye summer. Nesten én av tre kvinnelige arbeidere på klesfabrikker i Kambodsja har opplevd seksuell trakassering det siste året.

For å gjøre noe med de enorme problemene er det foreslått en ny konvensjon som skal bekjempe kjønnsbasert vold og seksuell trakassering i arbeidslivet, gjennom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). På årets ILO-konferanse i slutten av mai skal spørsmålet opp til drøfting.

Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.
Gry Larsen

– Vold og trakassering mot kvinner er et problem verden over, og mer enn en tredjedel av verdens land mangler lover som forbyr seksuell trakassering på arbeidsplassen. Likevel finnes det ingen internasjonal juridisk standard som beskytter kvinner på jobb mot dette. Det trengs politiske løsninger også på internasjonalt nivå, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.

CARE støtter en ny ILO-konvensjon og er glad for at så mange land allerede har signalisert sin støtte. Norge, som et land med mye ekspertise og et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, bør bruke muligheten til å være en pådriver for en sterk konvensjon som flest mulig land slutter seg til.

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon