Aktuelt / CARE-metode tas i bruk av myndighetene i Burundi

CARE-metode tas i bruk av myndighetene i Burundi

Suksessen med spare- og lånegrupper skal tas i bruk av enda flere for å styrke kvinners økonomiske utvikling i landet.
Laurent Uwumuremyi (til høyre), landdirektør for CARE i Burundi, overrekker et kart som viser alle Burundis provinser til en representant fra myndighetene under en seremoni 13. april i hovedstaden Bujumbura.

Spare- og lånegrupper, en metode som først ble utviklet av CARE i Niger, ble introdusert i Burundi i 2005. Metoden viste seg raskt som en effektiv måte å styrke kvinners økonomiske utvikling på, og siden oppstarten har stadig flere kvinner tatt del i gruppene og fått muligheten til å øke sin egen inntekt.

Spare- og lånegruppene er en form for mikrofinans som ble utviklet av CARE på begynnelsen av 1990-tallet, som nå brukes av andre organisasjoner over hele verden. I dag er det over 15 millioner aktive medlemmer i spare- og lånegrupper i minst 73 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Gruppene gir tilgang til sparing og lån for de som ikke har tilgang til vanlige banktjenester. Dette gir mulighet til å starte eller utvide økonomiske aktiviteter, skaffe større inntekt til familien og bidrar til et mer inkluderende samfunn. De fleste medlemmene i spare- og lånegruppene er kvinner. Dette er for at kvinner skal kunne delta mer aktivt i beslutninger og bidra til utvikling i lokalsamfunn med liten grad av likestilling.

Som en anerkjennelse av metoden og med et mål om å styrke kvinners økonomiske utvikling har myndighetene i Burundi bestemt seg for å ta den i bruk selv og skalere opp arbeidet. CARE har bidratt til denne prosessen ved å utforme en VSLA-manual til de som gjennomfører programmet og med opplæring av myndighetspersonell i etablering av spare- og lånegrupper.

– Det er en viktig milepæl for CARE i Burundi at myndighetene tar i bruk denne metoden. Det viser nok en gang at spare- og lånegruppene, som ble utviklet av CARE i Niger for mer enn 25 år siden, er anerkjent som et effektivt verktøy for å bekjempe fattigdom, oppnå likestilling og oppfylle menneskerettighetene for alle, sier Laurent Uwumuremyi, landdirektør for CARE i Burundi.

CARE i Burundi:

  • CARE har vært tilstede i Burundi siden 1994. Det startet med nødhjelpsarbeid etter den brutale borgerkrigen på 90-tallet, før det endret seg til langsiktig utviklingsarbeid.
  • Nå jobber CARE blant annet med å styrke kvinnelig entreprenørskap og økonomisk selvstendighet, mot kjønnsbasert vold, for bedre tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og med politisk påvirkningsarbeid og sivilsamfunn i landet.
  • Du kan lese mer om vårt arbeid i Burundi her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon