Aktuelt / En kasse fylt med muligheter

En kasse fylt med muligheter

Spare- og lånegruppene er et svært viktig verktøy mot fattigdom. Målet er at kvinnene som er med i gruppene, skal klare seg selv økonomisk. Det betyr mat på bordet, helsetjenester til familien og utdanning til barna.
sparekasse.jpg

Støtt CAREs arbeid med spare- og lånegrupper her

Å finne en bærekraftig vei ut av fattigdom dreier seg om noe annet enn å få penger. Man må lære hvordan man skal spare, hvordan man skal investere og hvordan man kan skaffe seg en jobb. CAREs spare- og lånegrupper sørger for nettopp dette. I stedet for å dele ut penger, bruker CARE ressursene på å gi opplæring, praktisk hjelp til organisering av gruppene og oppfølging av medlemmene. 

Økonomisk sikkerhet

De fleste medlemmene i spare- og lånegruppene er kvinner. Dette er for at kvinner skal kunne delta mer aktivt i ressursforvaltningen og bidra til utvikling i lokalsamfunn med liten grad av likestilling.

Kvinnene lærer blant annet hvordan de skal drive åkerlappene sine effektivt, hvordan de bør investere pengene de tjener og hvilke rettigheter de har overfor ektemenn, lokale og tradisjonelle ledere og offentlige myndigheter.

Når kvinnene får bedre økonomisk sikkerhet gjennom spare- og lånegruppene, får de også mer tid til å lære nye ting og diskutere felles problemer. Gruppemøtene gir medlemmene anledning til å ta opp spørsmål om tabubelagte temaer som seksuell vold, mødrehelse og hiv/aids.

 

Økt innflytelse

Kvinner som har egen inntekt, som kan lese og skrive og kjenner sine rettigheter, er kvinner som krever respekt. Mange steder har kvinner som startet spare- og lånegrupper med hjelp fra CARE, også begynt å organisere seg på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og får selvtillit nok til å ville stille til valg.

I landsbyer hvor CARE jobber, forteller kvinnene at deres stemme blir hørt i større grad enn før og at de får økt innflytelse i hjemmet og i lokalsamfunnet. Slik handler altså gruppene om mer enn penger. 


For kvinnene er økt kunnskap og det sosiale fellesskapet enda viktigere. Det de ikke får til hver for seg, får de til sammen. Dette er bistand som gir varige resultater.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon