Aktuelt / Vold mot kvinner koster samfunnet skyhøye summer

Vold mot kvinner koster samfunnet skyhøye summer

Ny rapport fra CARE International viser de enorme kostnadene for både rike og fattige land ved at kvinner blir ofre for vold.
Nesten én av tre kvinnelige arbeidere på klesfabrikker i Kambodsja har opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene. CARE har jobbet med klesindustrien i landet i nesten 20 år, blant annet for å redusere seksuell trakassering og sikre kvinnene bedre rettigheter. Foto: Jenny Conrad/CARE.

To prosent av verdens samlede verdiskaping. Det er så mye det anslås at samfunnet taper på vold mot kvinner i en ny rapport fra CARE International. Rapporten viser også at det er et stort problem i både fattige, rike og middels rike land.

– Først og fremst er vold mot kvinner et grunnleggende menneskerettighetsbrudd som må fordømmes og gjøres noe med. Ikke alle kostnader kan lett måles, men det er viktig å forstå de økonomiske tapene ved dette for å hjelpe myndigheter, donorer og privat sektor med å samarbeide om å gjøre noe med denne pandemien, sier Sofia Sprechmann, programdirektør i CARE International.

Rapporten «Counting the cost: the price society pays for violence against women» bygger på studier fra 13 forskjellige områder i verden og anslår de økonomiske kostnadene vold mot kvinner har på landenes nasjonale økonomier. Tre av casestudiene er gjennomført av CARE og så på intim partnervold i Bangladesh og Zambia og seksuell trakassering på arbeidsplassen i Kambodsja.

I Bangladesh har 65 prosent av kvinner i alderen 15-49 år blitt utsatt for intim partnervold. I Zambia er tallet 43 prosent. Nesten én av tre kvinnelige arbeidere på klesfabrikker i Kambodsja har opplevd seksuell trakassering over en 12-månedersperiode.

Ofrene lider de største tapene, men staten må ta omkostninger for tjenestene de trenger og privat sektor må betale for redusert produktivitet. Både kostnader og liv spares derfor når lover og tilstrekkelige investeringer gjøres i tiltak som forebygger vold, øker tilgang til utdanning, endrer sosiale strukturer og sørger for juridiske løsninger på tvers av sektorer.

Kostnadene ved vold overgår langt kostnadene til forebygging og intervensjon. I Uganda, for eksempel, kostet det i overkant av åtte millioner dollar over tre år å implementere en ny lov mot vold i hjemmet. Kostnadene staten hadde som følge av vold ble estimert til 30,7 millioner dollar hvert år.

– Vold mot og trakassering av kvinner har kostnader for kvinnene selv, deres familier og hele økonomier. Mer enn en tredjedel av verdens land har ingen lover mot seksuell trakassering på arbeidsplassen. Dette er grunnen til at CARE oppfordrer flere land og arbeidsgivere til å støtte et nytt initiativ fra International Labour Organisation (ILO) for å få slutt på vold og seksuell trakassering i arbeidslivet, sier Milkah Kihunah, visedirektør for globalt påvirkningsarbeid i CARE USA.

Rapporten anbefaler tiltak for å forebygge og håndtere vold mot kvinner både fra myndighetene, privat sektor og donorer. Disse inkluderer mer ressurser, støtte til kvinne- og grasrotbevegelser og sterkere lovgivning. På grunn av hullene i lovgivningen på området vil en bindende ILO-konvensjon være en viktig rettesnor for å ta tak i utfordringene som kvinner og marginaliserte grupper møter i arbeidslivet og livet ellers.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon