Aktuelt / Store fordeler ved å styrke kvinners økonomiske utvikling

Store fordeler ved å styrke kvinners økonomiske utvikling

Ved å gi kvinner grunnleggende rettigheter og muligheter kan et helt samfunn endres.
En spare- og lånegruppe ble veien ut av en desperat situasjon for Laouré Harouna. Hun pleide å gråte fordi hun var så fattig at hun ikke kunne gi sine egne barn nok mat. Etter å ha blitt med i MMD kunne hun starte opp sin egen forretning, som igjen har gjort at hun har fått råd til å oppdra friske barn som fikk tilgang til utdanning. Foto: Josh Estey/CARE.

En studie fra CARE Niger viser at 25 år med Mata Masu Dubara (MMD), et spare- og lånenettverk i landet, har skapt gode resultater gjennom å styrke kvinners utvikling og lederskap. Rapporten viser at feministisk aktivisme er en viktig årsak til progressive politiske endringer i Vest-Afrika.

Les: «Political Consciousness, Leadership and Collective Action in the MMD Structures in Niger»

Mange sosiale og økonomiske indikatorer viser at Vest-Afrika er en spesielt vanskelig setting for kvinner. Regionen gjør det dårlig på likestilling og diskriminering basert på kjønn er svært vanlig. 86 prosent av kvinnene er analfabeter, sammenlignet med 58 prosent av mennene, og Niger har den høyeste befolkningsveksten, fruktbarheten og høyest andel barneekteskap i verden.

Kvinner diskrimineres ytterligere ved at menn kontrollerer hvilke avgjørelser kvinner kan ta, tilgang til land, utdanning, arbeid, økonomiske aktiviteter og politisk deltakelse.

Siden 1991 har CARE-støttede programmer som spare- og lånegrupper hjulpet fattige kvinner til å slippe fri fra noen av disse begrensningene, gjennom grunnleggende finansielle tjenester og opplæring i forretningsvirksomhet. Kvinners økonomiske utvikling er viktig både for deltakerne og for samfunnet som helhet, og bidrar til å endre sosiale normer og økonomiske strukturer.

MMD-gruppene i Niger hjalp kvinner med umiddelbare behov for sparing og tilgang til lån, og bidro senere til lederutvikling og tilgang til å stille i politiske valg. Halvparten av kvinnene som ble stemt inn ved lokalvalg var medlemmer av spare- og lånegrupper.

Noen av hovedfunnene i rapporten er:

  • Solidaritet og kollektiv handling gjennom MMD-grupper, nettverk og føderasjoner har vært viktig for kvinners økonomiske, sosiale og politiske utvikling.
  • MMD-gruppene har blitt flere, men har også utviklet seg «vertikalt» ved å samarbeide gjennom nettverk og føderasjoner.
  • Den største muligheten for vekst ligger i at det er stor etterspørsel fra fattige, marginaliserte kvinner som trenger tilgang til grunnleggende finansielle tjenester.
  • CAREs rolle som tilrettelegger ligger i å oppdage muligheter når de åpner seg, som å tilby tilgang til andre ressurser og teknisk bistand til kapasitetsbygging.

 

CARE i Niger:

  • CARE jobber med å styrke likestilling og sivilsamfunnet. Vi jobber med 230.000 mennesker i 30 kommuner for at kvinner i sårbare situasjoner og gutter og jenter i skolealder skal få realisert sine sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.
  • Vi jobber også for å spre spare- og lånegruppene slik at enda flere skal kunne tjene egne penger, lære seg å skrive og lese og ta del i økonomien og politikken i landet.
  • Politisk påvirkning er også en viktig del av arbeidet. Vi mobiliserer styresmakter, lokale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner i arbeidet for kvinners rettigheter.
  • Les mer om CAREs arbeid i Niger her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon