Aktuelt / Grieg Foundation utvider samarbeidet med CARE

Grieg Foundation utvider samarbeidet med CARE

Rundt 55.000 tidligere analfabeter i Rwanda har fått et nytt liv takket være Grieg Foundation. Nå ønsker stiftelsen å hjelpe enda flere og utvider samarbeidet med CARE.
Rundt 55.000 i Rwanda, de fleste av dem kvinner, har fått opplæring i lesing, skriving og regning gjennom "Literacy and Numeracy for Women's Empowerment Project". Godt over 90 prosent er blitt uteksaminert. Foto: CARE.

Gjennom “Literacy and Numeracy for Women’s Empowerment Project” i Rwanda har rundt 55.000, i hovedsak kvinner, fått opplæring i lesing, skriving og regning de siste fem årene. Godt over 90 prosent er blitt uteksaminert.

Prosjektet har levert bedre enn målene helt fra start, og drives nå i tett kontakt med lokale og nasjonale myndigheter i Rwanda. Myndighetene har satt seg et mål om å utrydde analfabetisme innen 2020, og trenger all hjelp de kan få. Grieg Foundation har vært en viktig støttespiller til dette og nyter stor respekt i lokalmiljøet.

Kvinner får selvtillit

Undervisningen er en del av CAREs arbeid mot fattigdom og for likestilling i Rwanda, og programmet har også hatt andre gode resultater enn det som var tiltenkt. Kvinner lærer å snakke i forsamlinger, tilegner seg langt mer informasjon, forstår sin egenverdi og tør å påta seg lederroller.

Fra 2014 har det også vært en viktig del av programmet å fremme entreprenørskap blant kvinner, aktiviteter som viser lovende resultater.

– Uten støtte fra Grieg Foundation hadde det ikke vært mulig å få til så gode resultater, forteller generalsekretær Gry Larsen i CARE og fortsetter:

– Vi er svært takknemlige for at de ønsker å videreføre og utvide det viktige arbeidet med å lære analfabeter å lese, skrive og regne i Rwanda.

 

FNs bærekraftsmål:

  • Prosjektet «Literacy and Numeracy for Women’s Empowerment Project» leverer både på mål 1 om fattigdomsbekjempelser, mål 4 om utdannelse med kvalitet, mål 5 om likestilling og mål 17 om gode partnerskap for å nå bærekraftsmålene.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon