Aktuelt / Kvinner og jenter som flykter fra Myanmar får ikke livsviktig hjelp

Kvinner og jenter som flykter fra Myanmar får ikke livsviktig hjelp

Uten umiddelbar handling vil dødelighet blant mødre og nyfødte og seksuell vold og andre livstruende sykdommer stige blant kvinner og jenter som har flyktet til Bangladesh.
Verdens raskest voksende flyktningkrise utspiller seg ved grensen mellom Myanmar og Bangladesh. Over 680.000 har flyktet fra vold, død og ødeleggelse i Rakhine-staten og over til Bangladesh på et halvt år. CARE har jobbet i leirene siden begynnelsen av krisen for å sikre flyktningene tak over hodet, medisinsk støtte, rent vann, støtte til de som er utsatt for kjønnsbasert vold og mer. Foto: Josh Estey/CARE.

Siden volden eskalerte i delstaten Rakhine i Myanmar i august i fjor har mer enn 688.000 mennesker flyktet til Bangladesh. 60 prosent av disse er kvinner og jenter, mange av dem gravide eller med nyfødte barn. Dette har skapt et akutt behov for å skalere opp helse- og beskyttelsestilbudet til en allerede sårbar gruppe som har flyktet fra grufulle menneskerettighetsbrudd.

Myndighetene i Bangladesh har sammen med internasjonale partnere sørget for midlertidige løsninger, men møter store utfordringer med å håndtere en så stor krise. Det internasjonale samfunns arbeidsgruppe for teknisk støtte og koordinering av innsats for reproduktiv helse i kriser (IAWG), der CARE er medlem, ber det internasjonale samfunn om å sørge for at kriseresponsen tar hensyn til kvinner og jenters behov innenfor seksuell og reproduktiv helse.

Det innebærer klinisk, psykososial og annen støtte til de som er rammet av seksuell vold, i tillegg til uhindret tilgang til grunnleggende tjenester innenfor seksuell og reproduktiv helse. FNs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikter, Pramila Patten, har rapportert til FNs sikkerhetsråd om at grov seksuell vold er blitt begått i stor skala av militæret i Myanmar som krigsvåpen. Krisen i Myanmar har også ført til økt vold mot kvinner og jenter.

Til tross for akutte behov er oppfølgingen til de som er rammet av voldtekt, inkludert tilgang til trygg abort og nødprevensjon, ikke god nok i leirene. Tjenester er av for lav kvalitet og er ikke tilgjengelig til alle tider. Humanitære organisasjoner får høre historier om tvungen prostitusjon, menneskehandel og seksuell vold i flyktningleirene, inkludert barneekteskap, partnervold og seksuell utnytting og overgrep.

IWAG ber donorer, myndighetene i Bangladesh og organisasjoner som er involvert om å jobbe sammen for å bedre situasjonen umiddelbart.

Les hele meldingen og alle anbefalingene her.

 

CARE i Myanmar:

  • CARE jobber for å styrke sårbare kvinners rettigheter i Myanmar. Vi samarbeider med et nasjonalt nettverk for kvinnerettigheter, og jobber for å påvirke lovgivningen for å avkriminalisere sexarbeid og styrke tilbudet og rettighetene for kvinner utsatt for vold.
  • CARE har også et program som omhandler kvinner, fred og sikkerhet, der formålet er å forebygge vold mot kvinner.
  • Les mer om CAREs arbeid i Myanmar her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon