Aktuelt / På egne ben

På egne ben

En spare- og lånegruppe har hjulpet kvinner i Niger til å skape sitt eget arbeid, samtidig som de hjelper til med å fø landsbyen.
Det vaskede kornet mates inn i en maskin som maler det til en finere konsistens. Foto: Elisabeth Adewale/CARE USA.

Bassi, en form for couscous som lages av millet (samlebetegnelse for tropiske og subtropiske kornslag), er populært i Niger.

Kvinner i landsbyen Tamroro, som er medlemmer av Mundwata nettverk av spare- og lånegrupper, lager bassi. Dette gir dem inntekt samtidig som de hjelper til med å fø landsbyen. Bassi inneholder mye næring.

I et lite produksjonslokale midt i landsbyen jobber de 132 kvinnene som er en del av nettverket sammen for å foredle kornet fra fellesåkeren deres rett utenfor byen. De yngre kvinnene er ansvarlige for å presse og male kornet, mens de eldre kvinnene tar seg av resten av prosessen.

I begynnelsen ble kornet malt for hånd – en lang og slitsom prosess som ikke produserte nok bassi. Kvinnene trengte en maskin, og helst en som gjorde det mulig å produsere i større skala. Med opplæring fra CARE utviklet kvinnene ferdigheter som hjalp dem bygge partnerskap og kjempe for sin sak. De oppsøkte et program for matsikkerhet og utvikling, som gikk med på å finansiere kjøpet av maskinen. Resultatet er at kvinnene produserer mer bassi på kortere tid, samtidig som de har økt profitten.

– Ikke bare produserer vi mer bassi til landsbyen, men arbeidet har også vært så lønnsomt at vi har kunnet kjøpe en vogn som kan bringe kvinner til helsesenteret i landsbyen, sier Ramatou Hassane, nettverkets president.

Tidligere manglet kvinnene i Tamroro en stemme i landsbyen og ble ikke sett på som beslutningstakere. Spare- og lånenettverket har brutt ned barrierer og hjulpet kvinner til å utvikle ferdigheter som gjør at de kan bidra til fellesskapet.

I tillegg til å hjelpe kvinnene med å opprette og drive spare- og lånenettverket, har CARE bidratt med opplæring i lederskap, lese- og skriveferdigheter og inntektsgivende arbeid.

CARE opprettet de aller første spare- og lånegruppene i Niger i 1991. Siden da har slike grupper hjulpet kvinner, menn, jenter og gutter til å bekjempe fattigdom og skaffe seg inntektsgivende arbeid. Medlemmene gir ukentlige bidrag til et felles sparefond, som blir tilgjengelig som lån til individuelle medlemmer av gruppen for å gi de mulighet til å bygge opp sin virksomhet. De fleste gruppene som er opprettet med assistanse fra CARE består utelukkende av kvinner.

Det behandlede kornet blandes så med vann og dampes over store kjeler, før det spres utover en matte for avkjøling. Foto: Elisabeth Adewale/CARE USA.

CARE Norge i Niger

  • CARE Norge har arbeidet i Niger siden 1980-tallet og var en av pådriverne bak oppstarten av de første spare- og lånegruppene i landet. Siden oppstarten i Niger i 1991 har CAREs modell for spare- og lånegrupper blitt tatt i bruk av en rekke bistandsorganisasjoner over hele verden.
  • I Niger har den utviklet seg til å bli en kvinnebevegelse med en sterk posisjon. Kvinnene går under navnet Mata Masu Dubara (MMD) – «Kvinner med tæl» på det lokale språket Hausa.
  • I tillegg til økonomisk deltakelse, er kvinners sosiale og politiske deltakelse avgjørende. MMD-bevegelsen har blant annet fått mange flere kvinner til å engasjere seg politisk og stille som kandidater i lokalvalg.
  • Politisk påvirkning er også en viktig del av arbeidet i Niger. Styresmakter, lokale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner mobiliseres i arbeidet for kvinners rettigheter.
  • Småbønder i Niger er påvirket av klimaendringer – vanskelig klima gjør det utfordrende å drive bærekraftig. CARE jobber derfor for at 15.000 småbønder skal dra mer nytte av og bidra til forskning innen landbruk og klimatilpasning. 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon