Aktuelt / Krisehåndtering må ta høyde for menn og gutters behov

Krisehåndtering må ta høyde for menn og gutters behov

En god humanitær respons må ta hensyn til mottakernes kjønn. Kvinner og jenter lider ofte mest – også i kriser – men gutter og menn har andre behov som må tas på alvor. Her er tre anbefalinger.
Mange av flyktningene som passerer gjennom senteret i Serbias hovedstad Beograd er enslige menn og gutter. CARE støtter flyktningene med mat, hygienetilbud og psykologisk støtte til å håndtere traumer. Foto: Toby Madden/CARE.

Av: Anders Sætra

Vet vi nok om hvilke utfordringer menn og gutter på flukt møter? For å finne svare utarbeidet CARE International UK en rapport, i samarbeid med Promundo, der de undersøkte situasjonen i Libanon, Tyrkia, Jordan og Hellas.

Se hele rapporten «Men and boys in displacement: Assistance and protection challenges for unaccompanied boys and men in refugee contexts» her.

Ved å fokusere på gutter mellom 13 og 17 år, som enten er enslige eller flyktet uten å ta med seg familien, kommer rapporten fram til noen anbefalinger til hvordan humanitære aktører bedre kan ivareta deres behov.

1. Ikke ta for gitt at det bare er kvinner og jenter som er sårbare

Selv om kvinner og jenter på flukt opplever spesielle utfordringer og ofte større risiko, er det særegne utfordringer knyttet til menn og gutter. Menn opplever oftere trakassering, arrestasjon og fengsling fra politi og sikkerhetsstyrker, blant annet fordi de ofte oppfattes som potensielle trusler. Dette gjelder særlig hvis de ikke kan vise de riktige papirene.

Uten de rette tillatelsene er det ofte umulig å skaffe seg en ordentlig inntekt, som igjen tvinger mange inn i svart arbeid. Uten lovens beskyttelse er det vanskelig å rapportere om utnyttelse og de har heller ingen forhandlingsmakt. Barnearbeid er særlig vanlig for unge gutter, som ofte er under press for å sende penger hjem til slektninger.

Mange unge gutter som reiser alene blir holdt i lukkede mottak. Fordi gutter og menn gjerne anses som bedre egnet til å takle vanskelige forhold, tar det ofte lengre tid før de får komme ut av leirene.

Mange bærer også med seg minner om gjentatt, grov vold fra hjemlandet. De kan ha blitt tvunget inn i militærtjeneste, torturert, skadet i krig og, i noen tilfeller, blitt ofre for seksuelle overgrep. Alt dette innebærer at spesielle behov må analyseres og tas hensyn til i hjelpearbeidet.

En 16 år gammel gutt fra Afghanistan forklarer at han begår selvskading for å takle alvorlige traumer. Gutten ble kidnappet av Taliban, klarte å flykte over grensen til Iran, men ble holdt som gissel av menneskesmuglere i Bulgaria før han til slutt kom seg til flyktningesenteret i Beograd. Foto: Toby Madden/CARE.
En 16 år gammel gutt fra Afghanistan forklarer at han begår selvskading for å takle alvorlige traumer. Gutten ble kidnappet av Taliban, klarte å flykte over grensen til Iran, men ble holdt som gissel av menneskesmuglere i Bulgaria før han til slutt kom seg til flyktningesenteret i Beograd. Foto: Toby Madden/CARE.


2. Målrettet støtte til gutter og menn, særlig de som er enslige

Målrettet støtte til menn og gutter er ikke vanlig utover den grunnleggende humanitære støtten. Mangel på økonomisk støtte til slike tiltak gjør at de ikke får hjelp, og den langsiktige konsekvensen av dette tas sjelden hensyn til. Mangel på framtidsutsikter, frustrasjonen som oppstår som følge av uoppnåelige forventninger om maskulinitet og følelsen av å bli oversett går hardt utover trivsel og fører til psykiske problemer. Dette kan igjen skape eller forsterke risikoer for samfunnet som helhet.

Mange menn sliter også med å identifisere sine egne behov. De er ikke vant til å spørre om hjelp. På grunn av sementerte kjønnsroller er det vanlig å tenke at en «ekte mann» ikke skal være sårbar eller vise følelser.

Gutter og menn må få støtte til å skape seg et sosialt nettverk, et levebrød, skaffe seg ferdigheter og utdanning og få psykososial støtte. På den måten vil de få det bedre med seg selv, bli bedre integrert og ha bedre relasjoner til kvinner, jenter og samfunnet som helhet.

3. Inkluder risiko som omfatter menn og gutter når det kommer til kjønnsbasert vold

Gutter og menn blir også ofre for voldtekt, seksuell utnytting og tvungen prostitusjon. Det har lenge vært et problem at mindreårige tvinges til å bytte sex mot overlevelse – et problem som er blitt oversett av myndigheter og det internasjonale samfunnet.

Alle de unge flyktningene som er blitt intervjuet i denne undersøkelsen oppgir at de kjenner noen som eller selv er blitt spurt om å utføre seksuelle tjenester. Disse risikoene forstår vi ikke godt nok, og de blir ofte misforstått. Tiltak mot kjønnsbasert vold har tradisjonelt – eksplisitt eller implisitt – blitt rettet mot kvinner og er derfor vanskelig å få tilgang til for menn og gutter.

  • En lengre versjon av denne dette innlegget er tilgjengelig her (engelsk).
  • Les vitnesbyrd fra unge menn på flukt her (engelsk).

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon