Aktuelt / Spiller kjønn noen rolle for politikere?

Spiller kjønn noen rolle for politikere?

Vi har spurt et knippe nye stortingsrepresentanter hva som er forskjellen på å være kvinnelig og mannlig politiker i Norge.
stortinget.jpg

 


 

Une Aina Bastholm (MDG), Oslo

Kvinnelige politikere er veldig ulike, like ulike som mannlige politikere. Men det vi har til felles er at kvinner har erfaring fra å være kvinner i et samfunn hvor kvinner og menn fortsatt behandles ulikt og møtes med ulike forventninger. Det betyr at det kan være saker hvor kvinner vil forholde seg litt annerledes til spørsmål, og som det for noen også vil være lettere å snakke med en kvinnelig representant om. Derfor har det lenge vært viktig for oss i De Grønne å jobbe med likestilling i eget parti og ved nominasjoner til valglister. Vi har også en toledermodell med både kvinnelig og mannlig talsperson og partileder.

 

 

 

Carl-Erik Grimstad (V), Vestfold

Forskjellene på mannlige og kvinnelige politikere blir stadig mindre. Kvinneandelen i det nye Stortinget er 40 prosent. Likevel er det mitt inntrykk at kvinner i noen grad ofte blir behandlet annerledes enn menn. Dette kommer blant annet til uttrykk i måten mediene omtaler dem på. Terningkast på politikeres kjoler er bare ett uttrykk for objektivisering av kvinnelige politikere. Men høye terningverdier er ikke uten videre betraktet som noe positivt. Estetikk er en farlig følgesvenn – de politikerne som er særlig opptatt av sitt ytre får lett et stempel som useriøse. Også måten kvinner opptrer på i politiske debatter har en tendens til å bli vurdert forskjellig. Under den første partilederdebatten i høst ble for eksempel en kvinnelig partileder av en avis betraktet som «masete» fordi hun avbrøt en annen, mens en mannlig politiker som notorisk avbrøt sin motstander (en kvinne for øvrig), ble positivt omtalt som pågående og framoverlent. Kvinner er sinte, menn er engasjerte. «Kjeftesmella fra Bygdøy» (Gro Harlem Brundtland) har ikke et mannlig motstykke.

 

 

 

Sandra Borch (Sp), Troms

I Norge er det heldigvis ikke stor forskjell. Det som derimot utgjør en forskjell i dag er at kvinnelige politikere ofte blir spurt hvordan kjønnet spiller noen rolle for sine politiske verv eller yrkeskarrierer. Noe jeg mener er helt feil fokus i Norge i 2017. Vi er valgt til våre verv ut i fra kvalifikasjoner og ikke kjønn. 

 

 

Lene Westgaard-Halle (H), Vestfold


I Norge er forskjellen heldigvis ikke like stor som i andre land, men den er der. Jeg opplever at kvinnelige politikere ofte må jobbe hardere for å bli hørt, og i større grad dømmes etter andre kriterier enn menn. Du ser for eksempel sjelden media kommentere mannlige politikeres antrekk. Når det er sagt er jeg stolt av de solide kvinnelige lederne Norge har i politikere som Erna Solberg, Siv Jensen og Ine Marie Eriksen Søreide.

 

 

Petter Eide (SV), Oslo

Forskjellen på mannlige og kvinnelige politikere i Norge er relativt sett små sammenlignet med de fleste andre land, spesielt landene i Sør. Norge var tidlig ute med kvinnelige toppolitikere og statsråder og har i dag en rimelig balanse mellom kjønnene i toppolitikken. Aktiv likestillingspolitikk og kvoteordninger har ført til dette. Hos partiene på venstresiden er det derfor ikke en automatisk fordel å være mann om du vil ha toppverv. Det er fortsatt en forskjell på hva mannlige og kvinnelige politikere engasjerer seg i. Her utspilles fortsatt tradisjonelle roller. Menn har en tendens til å engasjere seg i «harde» temaer som utenriks, forsvar, og finans. Kvinner velger, eller plasseres i, «mykere» politikkområder som helse, sosial og familie. Kjønnsdimensjonen i bistandsarbeidet, for eksempel, hadde nok ikke kommet på agendaen uten kvinnelige politikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon