Aktuelt / Hvorfor øker nøden i verden?
Care Blogg

Hvorfor øker nøden i verden?

Rundt 130 millioner mennesker har i 2017 behov for humanitær hjelp, ifølge FN. Det er flere enn noensinne. Vi hjelper deg med å forstå hvorfor.
Miriam (80) venter på å få utdelt mat på et av CAREs distribusjonssentre i Somaliland. Foto: Georgina Goodwin/CARE

Verden så ut til å bli et fredeligere sted 20 år etter den kalde krigen. Vi feiret at det var færre blodige konflikter, færre kriger og færre mennesker ble drept verden over. Men så snudde den positive utviklingen. Nå øker antallet mennesker på flukt fra konflikt og nød.

 

Flukt og naturkatastrofer

I dag er i underkant av 66 millioner mennesker tvunget til å flykte fra hjemmene sine, enten i eget land eller utenfor landets grenser, på grunn av vold og væpnet konflikt. Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig og en økning på nærmere 25 millioner det siste tiåret.

Videre viser tallene for 2016 at 93 prosent av mennesker på flukt forblir i land preget av fattigdom. Dette er land som allerede har begrenset med ressurser til å ivareta innbyggernes behov, og som selv ofte er rammet av konflikt og naturkatastrofer som ekstrem tørke og ekstrem flom. Avlinger slår feil, beitemarker krymper inn, innsjøer tørker opp. Alt dette bidrar til en ond sirkel med mer konflikt og mer nød.

CARE jobber både med langsiktig bistand og humanitær hjelp, såkalt nødhjelp, som er definert som en kortsiktig hjelpeinnsats. Trenden viser at det er økende behov for begge deler, og en bedre samordning mellom den langsiktige og kortsiktige hjelpen. Det er en trend at folk forblir på flukt over lengre tid enn tidligere, og de trenger hjelp til å bygge livet sitt opp igjen før de kan reise hjem igjen. Mennesker på flukt forlytter seg også mange ganger – spesielt de som er fordrevne i eget land. Dette gjør det ekstra vanskelig å skaffe seg en inntekt, sende barna på skole og overleve uten nødhjelp.

 

Hva nå?

Den største utfordringen med det økende nødhjelpsbehovet, er å skaffe nok midler til å hjelpe de som trenger det. Mange donorer og myndigheter har vært og er generøse, men de siste tre årene er kun 60 prosent av nødhjelpsbehovet blitt dekket. Dette er ikke nok. Men til tross for at tallene ser dystre ut, vet vi at innsatsen nytter. Her kan du se hvor mange mennesker som fikk hjelp av CARE i fjor.

Det er startet globale prosesser for å bedre å kunne dekke de enorme behovene for nødhjelp. De 30 største donorlandene og hjelpeorganisasjonene, blant annet CARE, har inngått en såkalt «Grand Bargain». Dette er en avtale som kom på plass under verdens første humanitære toppmøte i Istanbul i fjor. Målet er å effektivisere humanitær innsats slik at organisasjoner bedre kan takle de økende humanitære behovene og hjelpe flest mulig. I tillegg er alle FNs medlemsland blitt enige om 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Håpet er at felles internasjonal dugnad blant annet vil sørge for at vi oppnår likestilling og utrydder fattigdom og sult.  Vil du være med å bidra? Støtt CAREs arbeid her.
Bedrift? Les mer her. 

 

Kilder:
Global Humanitarian Assistance Report 2017. Development Initiatives (2017)
Strategisk rammeverk for norsk innsats i sårbare stater og regioner. Det kongelige utenriksdepartementet (2017)
Meld.St.24: Felles ansvar for felles fremtid: Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk. Det kongelige utenriksdepartementet (2017)
Flyktningregnskapet 2017, Flyktninghjelpen (2017)
The Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in Need (2016)

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon