Aktuelt / Dette er FNs bærekraftsmål

Dette er FNs bærekraftsmål

Vår felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. CARE er med i kampen.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

Les mer på FNs nettsider her.

 

 

Vil du bidra i kampen om å nå bærekraftsmålene innen 2030?

Bli CARE-venn eller bedriftspartner!

baerekraftsmaal05.jpg

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon