Aktuelt / Støtter kvinnelige gründere i Tanzania

Støtter kvinnelige gründere i Tanzania

Fred. Olsen Social Engagement Group og CARE gir fattige kvinner i Tanzania nye forretningsmuligheter.

Bare tre prosent av befolkningen på landsbygden i Tanzania har tilgang til elektrisitet. Det betyr at de mangler godt lys til å arbeide, lese lekser eller bevege seg utenfor hjemmet om kveldene. I tillegg fører det til bruk av helsefarlige og dyre kullkomfyrer og parafinlamper.

CARE jobber med å gi flere av disse menneskene mulighet til å bruke rene og sunne energikilder. I tillegg bidrar dette programmet til å skape nye inntektsmuligheter for fattige kvinner. På den måten bidrar Fred. Olsen Social Engagement Group (FOSEG) til at spesielt to av FNs globale bærekraftsmål kan nås: Mål nr. 5 om likestilling mellom kjønnene og mål nr. 7 om tilgang til ren energi for alle.

Motivert for å bli entreprenør

For å nå de kvinnelige entreprenørene brukes CAREs brede nettverk av spare- og lånegrupper som hovedsakelig har fattige kvinner som medlemmer. CARE identifiserer de kvinnene som er potensielle entreprenører i gruppene. I utgangspunktet har fattige kvinner på landsbygda i Tanzania få eller ingen andre muligheter til å tjene egne penger, men mange er veldig motivert til å bli entreprenører om de får starthjelp.

Spare- og lånegruppene er en form for mikrofinans utviklet av CARE for 25 år siden, som ble omfavnet av blant andre FN, og er i dag spredt til store deler av verden. Fellessparing gjør det mulig for medlemmene å investere i næringsvirksomhet, selv med svært lite penger. Gruppene har blitt effektive arenaer for voksenopplæring og yrkestrening som gir økonomiske muligheter og fremmer likestilling generelt.

Barna nyter godt

Gjennom samarbeidet mellom FOSEG og CARE vil fattige kvinner i Kilimanjaro-regionen i Tanzania få vesentlig bedre muligheter til å skape seg inntekter. Ved å øke tilgangen til rene energikilder - som solcellelamper med lademuligheter for mobiltelefoner og mindre forurensende komfyrer – skapes nye inntektsmuligheter.

Prosjektet går inn som en del av et større fireårig program, «Go Green Tanzania», igangsatt av CARE i Danmark. Samarbeidet sørger for at prosjektet utvides. Dette har enorm betydning for de kvinnene som nå kan inkluderes. I tillegg vil deres barn, familier og lokalmiljø nyte godt av økte inntekter og økt tilgang til ren energi.

Å støtte kvinnelig entreprenørskap i fattige samfunn er klok bistand.

 

 

CARE har jobbet for å bekjempe fattigdom og styrke kvinners stilling i Tanzania siden 1994. Vi har et veletablert samarbeid med både myndigheter, private næringslivsaktører, lokale organisasjoner og forskningsmiljøer. Dette gjør Fred. Olsen Social Engagement Group i stand til å sikre bærekraftige resultater av sin støtte til dette arbeidet. De får også detaljerte rapporter om fremdrift og resultater. 

Lurer du på noe om bedriftssamarbeid og vil ta en uforpliktende prat? Kontakt næringslivsansvarlig Heléne Hansson på 90556207 eller helene.hansson@care.no.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon