Aktuelt / Hvordan gi hjelp etter seks år med krig?
Care Blogg

Hvordan gi hjelp etter seks år med krig?

En viktig konferanse ble avholdt i Helsinki denne uken for å diskutere hvordan det internasjonale samfunnet bedre kan hjelpe dem som er rammet av krigen i Syria.
31655680084_cd60dc6d1d_h.jpg
Ledere fra FN, medlemsstater og internasjonale hjelpeorganisasjoner var samlet i Helsinki tirsdag for å diskutere hvordan vi hjelper syrere rammet av krig. FOTO: Det finske Utenriksdepartementet

En omfattende ny plan for å hjelpe syrere rammet av krig ble presentert under en konferanse i Helsinki denne uken. FN og ikke-statlige bistandsorganisasjoner ba om 4,63 milliarder dollar for å gjennomføre planen. Konferansen var en viktig anledning for å diskutere hvordan vi bedre kan hjelpe dem som er rammet i Syria og dem som har flyktet til andre land.

Den såkalte “Regional Refugee & Resilience Plan 2017 - 2018”, omtalt med forkortelsen“3RP”, understreker behovet for et mer langsiktig perspektiv i hjelpearbeidet. FNs Utviklingsprogram (UNDP) presenterte også en en rapport (PDF) om arbeidet for å styrke lokalsamfunnenes evne til å håndtere krisen uten å være avhengige av kortsiktig nødhjelp. Uansett hvor tragiske kriser er, skaper de muligheter til å endre samfunn på en måte som på veldig lang sikt gjør dem bedre.

Under diskusjonene i Helsinki var det en underliggende spenning mellom det akutte behovet for å dekke enorme humanitære behov og forståelsen av at kortsiktig nødhjelp ikke er tilstrekkelig i en krise som har gått inn i sitt syvende år uten noen løsning i sikte.

FNs nødhjelpssjef, Stephen O’Brien, advarte mot en feilaktig oppfatning at behovene for nødhjelp i Syria er i ferd med å bli mindre. Samtidig var det bred enighet om at en mer langsiktig tilnærming er nødvendig, med økt vekt på styrke lokalsamfunnenes håndteringsevne – eller «resilience» som det heter i den engelske bistandssjargongen – som en bro mellom nødhjelp og utviklingsbistand.

Én sentral utfordring for å lykkes med dette er å gi folk mulighet til å jobbe for å tjene egne penger, snarere enn å være avhengige av motta hjelp. En representant fra riklandsgruppen OECD, som koordinerer store deler av den internasjonale bistanden, oppsummerte dette ved å endre litt på det berømte sloganet fra Bill Clintons valgkamp i 1992: «It’s the jobs, stupid!»

Selv om konflikten skulle få en fredelig løsning i morgen, vil den syriske befolkningen vil trenge internasjonal støtte i flere tiår fremover. En slutt på krigen kan synes fjern, men det avgjørende at det internasjonale samfunnet da står klart til å støtte gjenoppbyggingen på en måte som unngår tidligere feil. Dette var tema for en paneldiskusjon med tittelen «It’s never too early to plan», hvor det ble påpekt at mange av de samme feilene ble gjort etter krigene i Irak og Afghanistan.

Kvinners rettigheter var heldigvis også sentralt tema på konferansen. Krigen rammer kvinner og jenter særlig hardt. De har ikke bare rett til beskyttelse mot vold og overgrep, men også rett til å delta politisk og påvirke hva slags hjelp de mottar. Selv dette ble nevnt av mange, sto støtteerklæringene i kontrast til det faktum at ingen av representantene fra syriske kvinneorganisasjoner fikk anledning til å snakke foran hele forsamlingen.

Vi håper alle på en snarlig fred i Syria. På veien dit må vi aldri glemme at enhver fredsprosess må være inkluderende. Dette er ikke bare rett og rimelig, det er også smart. All forskning viser at fredsavtaler har bedre forutsetninger for å lykkes hvis kvinner er inkludert. Kort sagt er varig fred umulig hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Jeg har jobbet med temaet kvinner, fred og sikkerhet over mange år. Det har utvilsomt vært fremgang på viktige områder, men det er heller ingen tvil om at kvinners rettigheter fortsatt ofte blir glemt i konflikter og i fredsprosesser. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon