Aktuelt / Trump setter millioner av kvinner i fare
Care Blogg

Trump setter millioner av kvinner i fare

Verdens mektigste mann gikk fra skremmende holdninger til livsfarlig politisk handling da han signerte «Global Gag Rule».
Kvinner og barns liv står i fare etter at Donald Trump signerte
Kvinner og barns liv står i fare etter at Donald Trump signerte "Global Gag Rule". Foto: CARE

Publisert i VG 29. januar, 2017

President Trumps pennestrøk rammer millioner av kvinner og barn rundt om i verden. Gjeninnføringen av den såkalte «Global Gag Rule» betyr at amerikanske bistandspenger ikke kan gå til organisasjoner som gir informasjon om trygge aborter.

Vi vet hva som kommer til å skje, fordi vi har sett det før. Da tidligere regjeringer i USA håndhevet en liknende regel, førte det til dårligere tilgang til livsviktige helsetjenester for kvinner og barn i fattige land. For Trumps skremmende beslutning rammer en hel rekke organisasjoner som gir ulike helsetjenester. Trygge aborter, familieplanlegging og prevensjon skjer ikke i et vakuum, men er ofte en del av en helhetlig helseinnsats. De organisasjonene som mister støtte, er ofte også de eneste som tilbyr vaksinering av barn og bekjempelse av HIV/AIDS. Like viktig er det å merke seg at en WHO-undersøkelse avdekket sammenheng mellom denne regelen og økning av antall aborter i land sør for Sahara. «Global Gag Rule» kan dermed ha helt motsatt virkning enn det den er ment å ha.

Ringvirkningene av dårlig tilgang til prevensjon og helsetjenester er enorme: Når en mor dør under fødsel, har hennes nyfødte barn 70 prosent større risiko for å dø. Unge jenter som må avslutte skolegang på grunn av uønsket graviditet, har store problemer med å skape en god fremtid for seg selv og sine barn. De blir fanget i en fattigdomsspiral. Hver dag dør 800 kvinner ifølge FN som følge av komplikasjoner under svangerskap, fødsler eller utrygge aborter. 99 prosent av disse bor i utviklingsland. De aller fleste ville overlevd hvis de hadde fått riktig helsehjelp.

Det er ofte enkle og rimelige tiltak som skal til, og det er disse Trump fratar sårbare og fattige kvinner. UNFPAs forskning viser at tilgang til prevensjon fører til at 67 prosent færre mødre og 77 prosent færre nyfødte dør.

Det er bra at flere norske politikere nå har reagert. Utenriksminister Børge Brende har signalisert at han vil samarbeide med sine utenlandske kollegaer for å minske skadeeffekten. Flere land har sagt det samme. Nederland varsler at de planlegger et internasjonalt fond for å støtte organisasjonene som rammes av Trumps pennestrøk. Jeg mener at Norge må ta en lederrolle i dette arbeidet. Regjeringen løftet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som et av hovedmålene i sin ferske handlingsplan for likestilling. Nå kan den vise muskler, gjennom å styrke Norges arbeid knyttet til dette både politisk og økonomisk.

Bildet av Trump, omgitt av bare menn, som signerer «Global Gag Rule» fikk The Guardian-redaktøren Martin Belam til å skrive på Twitter: «Uansett hvor lenge du lever, vil du aldri se et bilde av syv kvinner som skriver under på en lovgivning om hva menn kan gjøre med sine reproduktive organer». Vi vet at Trump ikke er alene. Kreftene som ønsker å begrense kvinners muligheter til selv å bestemme over egen kropp og helse, finnes i alle samfunn og i alle land. De siste årene har vi sett at disse kreftene har organisert seg i FN-fora for å svekke de internasjonale forpliktelsene og normene knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dermed kan ikke arbeidet bare handle om å demme opp – det må trappes opp. Og Norge må lede an.

 

Støtt vårt arbeid for kvinners rettigheter her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon