Aktuelt / Verdens AIDS-dag: Rettigheter som smittevern
Care Blogg

Verdens AIDS-dag: Rettigheter som smittevern

Kampen mot AIDS går ujevnt fremover. I tillegg til at fattige og rike har ulik tilgang på medisiner, ser vi store forskjeller mellom kvinner og menn.
rs5940_41scr.jpg
Foto: CARE

Unge kvinner er nå blant de mest smitteutsatte, i stor grad på grunn av manglende muligheter til å gjøre frie og informerte valg om egen kropp. Av unge i alderen 15 til 24 år som ble smittet i 2015, var 58 prosent jenter, ifølge UNAIDS. I Afrika sør for Sahara er opptil 91 prosent av dem som smittes i alderen 15 til 19 år, jenter.

Ikke overraskende viser det seg en tett sammenheng mellom risiko for HIV-smitte, kvinners økonomiske selvstendighet og tilgang på utdanning. Vi kommer aldri i mål bare med kondomer og bedre medisiner, så lenge kjønnsdiskriminering og skadelige holdninger fortsetter å prege mange av landene med størst utbredelse av sykdommen.

Å endre dette, krever innsats på en bred front, fra bekjempelse av barneekteskap til tilsynelatende mindre relevante tiltak som å sikre kvinners arve- og eiendomsrett og tilgang på finanstjenester.

Det er en økende erkjennelse av at likestilling er viktig i HIV-responser, men bare 57 av landene som rapporterer til UNAIDS, har et eget budsjett for disse tiltakene. Dessverre er det fortsatt en utbredt oppfatning at kjønn er tema vi ikke har tid til før andre og mer akutte problemer er løst.

Faktum er at ingen av verdens store utfordringer kan løses uten å styrke kvinners rettigheter.

 

 Ingen av verdens store utfordringer kan løses uten å styrke kvinners rettigheter.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon