Aktuelt /  Innovasjon for halv maskin
Care Blogg

 Innovasjon for halv maskin

Verden endres raskere enn vi hadde trodd er mulig. For å henge med trenger vi innovasjon. Så lenge den går for halv maskin, havner vi bakpå. Entreprenørene som skal bidra til å sikre norsk velstand etter oljen, skape en ny eksportnæring i Niger eller revolusjonere tekstilindustrien i Nepal, vet ikke ennå selv at de skal gjøre det. Men vi vet noe om dem: Slik verden ser ut i dag, er de mest sannsynlig menn. Det kan og må vi gjøre noe med.
rs9869_care16090713lpr.jpg

I Norge er om lag én prosent av teknologientreprenører kvinner. Det er flere grunner til dette, men ikke en eneste grunn til at det skal fortsette. Vi kan bare forestille oss innovasjonen som utløses når potensialet i den andre halvparten av befolkningen utnyttes til fulle.

Kvinners entreprenørskap i flere afrikanske land står i illustrerende kontrast til situasjonen i Norge. Norske kvinner har på papiret de beste forutsetninger for å lykkes. I den siste årsrapporten fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM) rangeres Norge som nummer tre av 60 land når det gjelder kvinners muligheter sammenlignet med menn. Likevel har vi relativt få kvinnelige entreprenører. Vi deler 38. plass med blant annet Iran når det gjelder andelen kvinnelige entreprenører. Bildet er det motsatte i land som Senegal og Botswana, som deler en 49. plass når det gjelder kvinners muligheter, men er på henholdsvis 8. og 13 plass når det gjelder andelen kvinnelige entreprenører.

Hva forklarer dette paradokset at kvinner utgjør en større andel av entreprenører i mindre likestilte land? En viktig forklaring er ulik motivasjon. Mens afrikanske kvinner ofte tvinges til å starte næringsvirksomhet fordi det er eneste måte å skaffe inntekter, kan norske kvinner i større grad velge «vanlige jobber» heller enn å starte for seg selv. Men terskelen for å gjøre dette valget er åpenbart høyere for kvinner enn menn, også i Norge. Hvorfor er det slik?

Det er særlig tre grunner til dette:

  1. Menn investerer i menn: Nye selskaper ledet av kvinner mottar ti prosent av ventureinvesteringer, ifølge en global analyse utført av TechChrunch. Det er en sterk sammenheng mellom kjønnssammensetningen hos investor og de som mottar investeringer. Det er derfor grunn til å tro at dersom det fantes flere kvinnelige investorer ville også flere kvinnelige entreprenører mottatt investeringer. Mange suksessrike kvinnelige entreprenører engasjerer seg som investorer nå, dette kan være en viktig grunn til at det er en svak positiv endring på dette området.   
  2. Kvinner jobber ikke med teknologi: Innovasjon er i stadig større grad teknologisk, hvor kulturelt betingede kjønnsroller spiller en særlig stor rolle. Dette starter tidlig. En undersøkelse gjennomført av Accenture og Girls Who Code i USA viser at en stor andel av unge jenter som viser interesse for datateknologi, mister denne i løpet av tenårene. I den alderen befester det seg en oppfatning av teknologi er en arena for gutter. Situasjonen er den samme i Norge. Dette understreker betydningen av tidlige tiltak for å utjevne kjønnsforskjeller. Over hele verden ser vi nå en større satsning på å engasjere flere jenter i teknologi. I Norge arrangerer Jenter koder populære #GirlTechFest for hundrevis av jenter over hele landet, mens Akirachix lærer bort programmering til tusenvis av barn, ungdom og fattige i Kenya. Felles for begge disse initiativene er at de er veldig populære og at hundrevis av frivillige stiller opp for å bidra.
  3. Nettverk: Det krever mer enn et kreativt hode for å starte en bedrift. Menns dominans i etablering av næringsvirksomhet reflekterer strukturelle forskjeller mellom kvinner og menns deltakelse i økonomien og samfunnet generelt. Flere kvinnelige gründere har beskrevet oppstartsprosessen i Norge som et møte med «gutteklubben grei». Uformelle mannsdominerte nettverk i bank- og finansnæringen er mindre åpne for kvinner – til tross for gode støtteordninger. Også i teknologibransjen er mannsdominansen selvforsterkende. Halvparten av amerikanske kvinner forlater teknologibransjen midtveis i karrieren fordi de går lei av en diskriminerende machokultur, ifølge en Harvard-studie. Derfor startes det nå opp mange nettverk for kvinner som skal sikre at også kvinnene får støtte. Disse nettverkene bidrar også til å bedre synliggjøre de kvinnene som er entreprenører.

I vårt globaliserte samfunn står vi overfor store felles utfordringer som bare kan løses med at vi fullt ut utnytter alle gode ideer. Ujevn økonomisk vekst og klimaendringer fører til økt ulikhet og færre muligheter for verdens fattigste. Samtidig kan teknologisk innovasjon endre samfunn raskere enn noensinne. For at endringene skal føre til en mer rettferdig og bærekraftig verden, må forutsetningene for entreprenørskap settes på den globale dagsordenen. Dette kan og må vi gjøre noe med.

Dessverre er det få land som jobber systematisk for å endre denne ulikheten. Kan vi likevel lære noe av å se til andre land? Afrikanske og norske kvinnelige entreprenører møter mange av de samme utfordringene når de skal etablere, opprettholde eller utvide næringsvirksomhet. Vi tror det vil være av stor verdi, både for norske og afrikanske entreprenører, å dele erfaringer om hvordan disse utfordringene kan overvinnes. Derfor arrangerer vi 22. november konferansen New Connections, som nettopp skal være en møteplass for entreprenører fra høyst ulike samfunn, men som deler samme mål: Å skape noe av verdi. De kan hjelpe hverandre.

 

Les mer om konferansen New Connections og meld deg på her!

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon