Aktuelt / Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

CAREs kommentarer til statsbudsjettet.
rs4459__mik0873careethiopiaeastharerge.jpg
East Harerge:Haromaya woreda: Haro Hadi kebele Nebia Ahemedin.

I en verden med økende ulikhet og nød som følge av konflikter og klimaendringer, er CARE glade for at Børge Brende for første gang legger frem et bistandsbudsjett på én prosent av BNP.

Vi er også fornøyd med at støtten til likestilling og kvinners rettigheter opprettholdes.

Men vi er skuffet over at regjeringen legger seg på samme lave nivå som i fjor når det gjelder innsatsen for fred og forsoning, inkludert arbeid med kvinners deltakelse i fredsarbeid. Her hadde vi forventet økt innsats.

Det er veldig positivt at regjeringen oppretter programmet «Likestilling for utvikling» med mål om å samle og utnytte erfaring og kunnskap i Norge. Dette er kompetanse som er etterspurt fra mange land. 

Vi ser også positivt på at Utenriksdepartementet ønsker strengere rapportering på likestillingseffekten av bistand.

Vi er glade for å se at regjeringen løfter frem kvinners deltakelse i arbeidslivet, og kvinners behov for tilgang til finanstjenester, i sin satsning på næringsutvikling. Dette er blant de mest effektive tiltakene for bekjempelse av fattigdom og sosial urettferdighet.

Det er positivt at støtten til humanitærinnsats økes. Det er viktig å sikre at denne støtten tilrettelegges på en måte som sikrer at både kvinner, menn, gutter og jenter som rammes av kriser får dekket sine ulike behov. Dette gjøres ikke godt nok i dag.

CARE mener også at Norge bør ta imot flere kvoteflyktninger. Færre asylsøkere enn man hadde regnet med kom til Norge i 2016. Antallet bør derfor økes fra 3000 til 3500 i 2017.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon